Základní škola Šenov u Ostravy, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace

Radniční náměstí 1040, 739 34 Šenov; IČO: 61955647; REDIZO: 600134229; číslo účtu: 1683830349/0800 ČS a. s. pobočka Šenov

ZŠ Střed, Radniční náměstí 1040, 739 34 Šenov

Sekretariát: (+420) 596 887 025 | Školní jídelna: (+420) 596 887 491 | Školní družina: (+420) 773 607 894
Fax: (+420) 596 887 117 | E-mail: skola@zs-senov.cz | ID schránka školy: 465gtfm

ZŠ Podlesí, Těšínská 286, 739 34 Šenov

Sekretariát: (+420) 596 887 034 | Školní družina: (+420) 773 607 893 | E-mail: podlesi@zs-senov.cz