ROZCESTÍ

     MATEMATIKA      
6. ročník                                                        

7. ročník                                                         
8. ročník                                                        
9. ročník                                                        

         FYZIKA          
6. ročník                                                        
Úvod, základní poznatky
    1. Lidé, příroda a poznání
    2. Látky a tělesa
    3. Měření délky
    5. Hustota
    6. Měření času
    8. Soustava SI
Síla a její účinky
    1. Gravitace
    2. Účinky síly
    3. Tření
    4. Skládání sil
    5. Newtonovy zákony
    6. Těžiště
    7. Rovnovážná poloha
    8. Otáčivé účinky síly
        8.a Páka
        8.b Kladka
        8.c Kladkostroj
7. ročník                                                         

8. ročník                                                        
Účinnost
Elektřina 1
Elektřina 2
9. ročník                                                        
            CHEMIE            
8. ročník                                                        
9. ročník                                                        


Podřízené stránky (3): FYZIKA CHEMIE MATEMATIKA