השתלמויות מוסדיות חט"ב

ההשתלמויות המוסדיות מתקיימות בחטיבות הביניים בכל מחוז דרום.

מטרת ההשתלמות

התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21 היא מהלך שמטרתו להוביל לקיומה של פדגוגיה חדשנית בבתי הספר
תוך כדי הטמעה של טכנולוגיית המידע ( ICT - Information and Communication Technology ).
פדגוגיה חדשנית היא גישת הוראה ולמידה , שבה התכנים והידע הנלמדים רלוונטיים למציאות המשתנה.
במקביל לידע, התלמידים רוכשים מיומנויות רלוונטיות לתפקוד מיטבי במאה ה- 21 (מיומנויות המאה
ה- 21). ההוראה מותאמת לשונות התלמידים, שוברת מחיצות בין העולם מחוץ לבית הספר לעולם בתוך בית
הספר ועושה שימוש ככל שניתן בטכנולוגיה כדי לקדם את תהליכי ההוראה הן ברמה הפדגוגית והן ברמה
האדמיניסטרטיבית.
מיומנויות המאה ה- 21 (21st century skills) , כפי שהוגדרו על ידי השותפות למיומנויות המאה ה- 21
( Partnership for the 21st century skills), כוללות:
1. אוריינות מידע ותקשורת
    1.1. אוריינות מדיה ומידע - איתור, ניתוח והערכה של מידע מסוגי מדיה שונים (הכוונה בעיקר
          למדיה דיגיטלית במשמעות הכפולה של תקשורת להמונים ואמצעים לאחסון נתונים).
    1.2. מיומנויות תקשורת - יצירה וניהול תקשורת בעל פה, בכתב ובסוגי המדיה השונים.
2. חשיבה ופתרון בעיות
    2.1. חשיבה ביקורתית ומערכתית.
    2.2. זיהוי בעיות ויצירת פתרונות.
    2.3. חשיבה יצירתית וסקרנות אינטלקטואלית.
3. קשרים בין-אישיים וניהול עצמי
   3.1. מיומנויות בין-אישיות ועבודה שיתופית.
   3.2. למידה והתנהלות עצמאית.
   3.3. גמישות והסתגלות.
   3.4. אחריות אישית וחברתית (הצבת מטרות אישיות ועמידה בהן, התנהגות אחראית בחבר).
כדי להביא למצב שבו הטכנולוגיה משמשת להטמעת פדגוגיה חדשנית ולהקניית מיומנויות המאה ה- 21 , יש
להביא למצב שבו השילוב של טכנולוגיית המידע משפר בהוראה את ההיבטים הבאים:
* שיפור מיומנויות המורים.
* התאמת ההוראה לשונות התלמידים.
* משוב בזמן אמת.
* רצף למידה בכיתה ובבית וחיזוק הקשר בין הבית לבית הספר.
* אדמיניסטרציה שנשענת על טכנולוגיית המידע.
המטרות המרכזיות, אם כך, הן הטמעת פדגוגיה חדשנית והקניית מיומנויות המאה ה- 21 לתלמידים באמצעות
הטכנולוגיה של המאה ה- 21 .

התפתחות מקצועית בהשתלמות המוסדית: הינה עבור מנהל בית-הספר וצוות ההוראה שיעברו השתלמויות והדרכות, שיקנו להם את הידע הנדרש כדי להכין תכנית לימודים המותאמת למאה ה- 21, להכיר את התכנים הדיגיטליים הקיימים
בשוק, את אופן השימוש בהם ואת הדרך לשלבם בהוראה, בלמידה ובהערכה כולל שימוש במערכות
לניהול הלמידה (LMS).

מתוך מסמך התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 נספח 3 
גרסת טיוטה מס' 1 מעודכן לתאריך 26.05.11