Główna Strona




Związek Harcerstwa Polskiego na Stan Michigan to stowarzyszenie ludzi poświęconych wychowaniu i wykształceniu polsko-amerykanskich dzieci imłodziezy. Krzewimy wartości oparte na miłości i wiarze, na podstawach moralnego i wydajnego obywatelstwa, i na najwyzszych zasadach ludzkich.





The Polish Scouting Organization of Michigan is an association of dedicated individuals who guide and nurture Polish-American children and young adults. We instill values based on love and faith, principles of moral and productive citizenship, and the highest human virtues.



Obwód Michigan

Podstrony (2): Białowieża Obwód