Przyrzeczenie i Prawo


PRAWO ZUCHOWE
 1. Zuch kocha Boga i Polskę
 2. Zuch jest dzielny
 3. Wszystkim z zuchem jest dobrze
 4. Zuch stara się być coraz lepszy
 5. Zuch stara się mówić po polsku


PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

“Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym  Prawu Harcerskiemu”


PRAWO HARCERSKIE 

 1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach i zwalcza szkodliwe nałogi. 

   


          Wilczek


          Lilijka harcerska