Historia‎ > ‎

Historia Chorągwi

HISTORIA CHORĄGWI HARCERZY w USA


Trudno jest uchwycić początek harcerstwa męskiego w Stanach Zjednoczonych.  Być może było nim istniejące przy Związku Narodowym Polskim - harcerstwo, z którego w lutym 1932 roku druh Stanisław Kołodziejczyk mianowany został Naczelnym Harcmistrzem ZNP, być może była nim osoba hm. Leopolda Obierka, Przedstawiciela ZHP na Stany Zjednoczone w latach 1943-1951, na pewno jednak „historycznym” początkiem było utworzenie listem Naczelnictwa ZHP w Londynie z dnia 20 lipca 1951 roku Delegatury na Stany Zjednoczone. 

Delegatką Naczelnictwa została Hm Wada Kamieniecka-Grycko, Delegatką Głównej Kwatery Harcerek – Hm Ewa Karpińska-Gierat, Delegatem Głównej Kwatery Harcerzy – Hm Jan Kanty Miska.

W kwietniu 1952 roku w Detroit, grono instruktorskie z Chicago, Detroit oraz Nowego Jorku, tworzy Okręg ZHP Stany Zjednoczone. 
Ta data jest też uznana za formalną datę powstania Chorągwi.

Sztandar Chorągwi został poświęcony dnia 22 sierpnia 1988 roku na zlocie w Rising Sun, Maryland przez bp. Hm Szczepana Wesołego i przekazany Komendantowi Chorągwi Harcerzy USA przez Naczelnika Harcerzy z Londynu Hm Jacka Bernasińskiego.

Stan liczebny Chorągwi Harcerzy 

Rok Instruktorzy  Wędrownicy Harcerze Zuchy  Razem

1981   71    9 307 190 517
1982   79  30 318 187 614
1983   78  60 263 222 623
1984   78  74 284 242 678
1985   80  40 283 242 645
1986   80  46 216 266 598
1987   88  91 310 177 666
1988   90  83 268 216 657
1989   90  55 295 289 729
1990   66  54 300 287 707
1991   94  53 315 284 746
1992   91  73 265 252 681
1993   82  64 291 198 635
1994   77 100 320 220 717
1995   78  77 322 177 654
1996   92  82 257 211 642
1997  106  40 257 214 617
1998  109  47 279 185 620
1999  109  70 258 200 637
2000   99  64 237 170 570
2001  118  57 198 199 572
2002  110  48 235 242 635
2003  109  73 287 231 700
2004  100  67 288 230 685
2005  110  72 313 179 674
2006  111  72 266 193 642
2007  102  60 252 203 617
2008   90  64 254 205 613
2009   93  64 266 199 622
2010  107  58 274 246 685
2011  100  65 306 219 690
2012   95  88 276 186 644
2013  112  64 290 234 700

Funkcję Komendanta Chorągwi Harcerzy pełnili kolejno:


 • 1951
  • Hm Jan Kanty Miska  (p.o. Delegat GKH w USA)   
 • 1952
  • Hm Jerzy Bazylewski z Chicago
   •  L7/52 Nacz. Hm. W. Dłużniewski
 • 1954
  • Hm Stanisław Kuś z Chicago
   • L11/54 Nacz. Hm. W. Dłużniewski
 • 1958
  • Hm Stefan Marczuk z Detroit
   • L9/58 Nacz. Hm. R. Kaczorowski 
 • 1963
  • Hm Józef SpornyDetroit
   • L14/63  Nacz. Hm. R. Kaczorowski
 • 1969
  • Hm Ryszard Stańkowski z New Jersey
   • L9/69 Nacz. Hm. J. Witting
 • 1973
  • Hm Józef SpornyDetroit
   •  L8/73  Nacz. Hm. J. Witting
 • 1975
  • Hm  Ryszard Langner (p.o.)
   •  L7/75 Nacz. Hm. J. Bernasinski
 • 1975
  • Hm Jerzy Kuncewicz z Bridgeport
   • L9/75 Nacz. Hm. J. Bernasinski
 • 1977
  • Hm Edward Link z Chicago
   •  L11/77 Nacz. Hm. J. Bernasiński
 • 1981
  • Hm Stanisław Kwiecień z New Britain
   •  L11/81 Nacz. Hm. J. Bernasiński
 • 1991
  • Hm Janusz Wielga z Chicago
   • L8/91  Nacz. Hm. B. Szwagrzak
 • 2001
  • Hm Alfred LissDetroit
   • L12/01 Nacz. Hm. E. Kasprzyk
 • 2007
  • Hm Bogdan Jakubczak z Detroit
   •  L10/07 Nacz. Hm. A. Borowy
 • 2009
  • Hm Ryszard Urbaniak z Kalifornii
   • L10/09 Nacz. Hm. A. Borowy
 • 2013
  • Hm Zbigniew Pisański z Kalifornii 
   • L9/13  Nacz. Hm. M. Szablewski
 • 2017
  • Hm Marcin Czabański z Michigan
   • L13/17 Nacz. Hm. M. Szablewski
Comments