Historia


1952-2013

Trudno jest uchwycić początek harcerstwa męskiego w Stanach Zjednoczonych. Być może było nim istniejące przy Związku Narodowym Polskim - harcerstwo, z którego w lutym 1932 roku druh Stanisław Kołodziejczyk mianowany został Naczelnym Harcmistrzem ZNP, być może była nim osoba hm. Leopolda Obierka, Przedstawiciela ZHP na Stany Zjednoczone w latach 1943-1951, na pewno jednak „historycznym” początkiem było utworzenie listem Naczelnictwa ZHP w Londynie z dnia 20 lipca 1951 roku Delegatury na Stany Zjednoczone. Delegatką Naczelnictwa została Hm Wada Kamieniecka-Grycko, Delegatką Głównej Kwatery Harcerek – Hm Ewa Karpińska-Gierat, Delegatem Głównej Kwatery Harcerzy – Hm Jan Kanty Miska.  W kwietniu 1952 roku w Detroit, grono instruktorskie z Chicago, Detroit oraz Nowego Jorku, tworzy Okręg ZHP Stany Zjednoczone.  Ta data jest też uznana za formalną datę powstania Chorągwi.

Funkcję Komendanta Chorągwi Harcerzy pełnili kolejno:

1952 Hm Jerzy Bazylewski z Illinois
1954 Hm Stanisław Kuś z Illinois
1958 Hm Stefan Marczuk z Michigan
1965 Hm Józef Sporny z Michigan
1971 Hm Ryszard Stańkowski z New Jersey
1975 Hm Jerzy Kuncewicz z Connecticut
1977 Hm Edward Link z Illinois
1981 Hm Stanisław Kwiecień z Connecticut
1991 Hm Janusz Wielga z Illinois
2001 Hm Alfred Liss z Michigan
2007 Hm Bogdan Jakubczak z Michigan
2009 Hm Ryszard Urbaniak z Kalifornii
2013 Hm Zbigniew Pisański z Kalifornii
2017 Hm Marcin Czabański z Michigan


Sztandar Chorągwi został poświęcony dnia 22 sierpnia 1988 roku na zlocie w Rising Sun, Maryland przez bp. Hm Szczepana Wesołego i przekazany Komendantowi Chorągwi Harcerzy USA przez Naczelnika Harcerzy z Londynu Hm Jacka Bernasińskiego.

Hufcowi Hufców Chorągwi

“KRAKÓW”
powstał w 1988 roku
  “KRESY”
powstał w 1952 roku
“WARTA”
powstał 20 grudnia 1951 roku
      “WARMIA”
powstał w 1957 roku

1988 Phm Wiktor Barczyk
1990 Pwd Paweł Daczko
1996 Phm Zbigniew Pisański
2002 Phm Marek Berger
2006 Hm Ryszard Urbaniak
2007 Phm Patrycjusz Grobelny

1950 Hm. Józef Sporny
1951 Hm. Ryszard Miziołek
1952 Hm. Leon Kowalczyk
1953 Hm. Stefan Wojtecki
1954 Hm. Ks. Zdzisław Peszkowski
1956 Hm. Stefan Wojtecki
1970 Hm. Andrzej Kamiński
1975 Hm. Edward Borowicz
1977 Phm. Jan Piec
1982 Hm. Janusz Wolski
1989 Hm. Wojciech Ciesielski
1994 Hm. Zygmunt Czajkowski
1996 Hm. Alfred Liss
2001 Phm. Jan Lechański
2002 Phm. Janusz Koziatek
2002 Hm. Stanisław Strzałkowski
2003 Phm. Marcin Czabański
2004 Hm. Piotr Skorupka
2017 Pwd. Ryszard Szymczuk
2018 Phm. Ryszard Szymczuk

1951 Hm. Jerzy Bazylewski 
1953 Hm. Stanisław Kuś
1954 Phm. Włodzimierz Klonowski
1955 Hm. Stefan Marczuk 
1955 Phm. Mieczysław Rytel 
1956 Hm. Jerzy Bazylewski 
1966 Hm. Marian Proszowski
1971 Hm. Edward Link 
1974 Phm. Andrzej Bogucki 
1976 Phm. Tadeusz Mirecki 
1978 Hm. Edward Link 
1979 Hm. Jerzy Bazylewski
1980 Hm. Tadeusz Więcek 
1985 Phm. Marek Klonowski 
1987 Hm. Janusz Wielga
1991 Pwd. Krzysztof Żądło 
1993 Phm. Tomasz Bagiński 
1998 Phm. Krzysztof Olender 
1999 Phm. Tomasz Bagiński 
2002 Hm Artur Wielga
2004 Hm. Stanisław Rafalik
2007 Phm Franciszek Leja
2008 Phm Zygmunt Figol
2016 Phm Tomasz Brodowski
2018 Pwd "Bobby" Kordalewski

1957 Phm Józef Matulicz
1963 Phm Jerzy Kuncewicz
1969 Phm Tadeusz Eubig
1970 Phm Kazimierz Dobkowski
1974 Phm Rafał Ornaf
1977 Phm Mirosław Mierzejewski
1984 Hm Franciszek Herzog
1994 Phm Marcel Howra
1998 Hm Zygmunt Bielski
2003 Phm Krzysztof Krajewski
2009 Phm Józef Łabędzki
2012 Phm Adam Horelik
2016 Hm Adam Pacholarz
2018 Pwd Mateusz Bieniek