Chorągiew‎ > ‎Wiadomości‎ > ‎

XXXIII Zjazd Okręgu oraz Konferencja Sprawodawczo-Wyborcza

posted Aug 21, 2019, 6:06 AM by Robert Niespor   [ updated Aug 21, 2019, 6:08 AM ]
Konferencja i zjazd są planowane na weekend 19 i 20 października b.r. w Seattle, Washington.
W czwartek (17ego) jest planowana wycieczka i rejestracja zacznie się w piątek 18 października.


Według by-laws (Punkt 8A, 12, 13) w Zjeździe biorą udział
Przewodniczący Zarządu Okręgu, Członkowie Zarządu Okręgu, Komisji Rewizyjnej Okręgu, Sądu
Harcerskiego Okręgu, Komendant Chorągwi i Komendantka Chorągwi, Okręgowy Kierownik
Starszego Harcerstwa, Kapelan Okręgu, Okręgowy Kierownik O.P.H., Przewodniczący Zarządów
Obwodów, Obwodowi Kierownicy Starszego Harcerstwa, Obwodowi Kierownicy K.P.H. i Kapelani
Obwodów, Hufcowi i Hufcowe, zarejestrowani instruktorzy w stopniu harcmistrz / harcmistrzyni, podharcmistrz / podharcmistrzyni,
działacz harcerski / działaczka harcerska, działacz harcerski OPH / działaczka harcerska OPH,
przewodnik / przewodniczka, instruktor zuchowy / instruktorka zuchowa, jeżeli mają ukończone 18 lat.

Wszyscy uczestnicy Zjazdu Okręgu wymienieni (By Laws 8A, 12) maja prawo udziału w Zjeździe o
ile wywiązali się z obowiązków organizacyjnych. Przewodnicy, przewodniczki, instruktorki zuchowe w
Organizacji Harcerzy, i instruktorzy zuchowi w Organizacji Harcerek głosują w wyborach na Zjeździe
Okręgu, a po ukończeniu lat 21 mogą również być wybrani do władz Okręgu.
Konferencja sprawozdawczo-wyborcza jest jest planowane na 19 października b.r. w Seattle, Washington.
Więcej szczegółów będzie podane w późniejszym terminie.Czuwaj,

Sekretariat
Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych
Z.H.P.
Comments