Chorągiew‎ > ‎Wiadomości‎ > ‎

Konkurs Pocztów Sztandarowych | Zmiana Terminu

posted Oct 18, 2018, 7:12 PM by Robert Niespor   [ updated Nov 20, 2018, 1:10 PM ]
Termin: Zmieniony z 31 grudnia 2018 br. do końca marca 2019.

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych

Konkurs Pocztów Sztandarowych
„Ramię pręż! Słabość krusz! Ducha tęż!”

Z okazji jubileuszowej, setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecia Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew organizujemy konkurs pocztów sztandarowych. Celem konkursu jest lepsze przygotowanie się do nadchodzących uroczystości i polepszenia prezencji pocztów sztandarowych. Najlpesze jednostki otrzymają pamiątkowe nagrody.

Udział
W konkursie mogą brać wszystkie drużyny harcerskie i wędrownicze w Chorągwi.

Format
● Formatem zgłoszeń ma być “filmik” przedstawiające kolejno punkty konkursu
● W filmie musi być podane który punkt jest przerabiany konkursu, np.:
○ Punkt 1 “Postawa ze sztandarem”
○ Punkt 2 “Zmiana pocztu sztandarowego”
○ Podpunkty nie muszą być ogłaszane
○ Format ogłoszenia może być ustna lub dodana jako tekst do filmiku
● Film musi mieć przedstawione nazwę jednostki i hufiec
● Film nie może trwać dłużej niż 10 minut.

Termin
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa do końca marca 2019. Wyniki konkursu będą ogłoszone w rozkazie
komendanta Chorągwi a najlepsze filmy będą publikowane na witrynie Chorągwi

Zgłoszenia i Pytania
Zgłoszenia w terminie należy przesyłać do Chorągwi, na pocztę elektroniczną druha Daniela Goluszek,
Zgłoszenie muszą zawierać:
1. Nazwę hufca, jednostki, miasto i stan
2. Imiona, nazwiska, wiek, stopień i funkcja uczestników w konkursie (wiek nie jest wymagany od
instruktorów)
3. Imię, nazwisko, stopień drużynowego, jeśli nie podane wcześniej
4. Załączony film lub odnośnik gdzie można je znaleźć/zobaczyć

Punktacja
Każdy punkt konkursu jest oceniany w skali 0 do 3 przez komisję i mnożony przez stopień trudności. Stopień
trudności jest podany w nawiasach np. (trudność: 1). Skala:
0 - niewykonany
1 - wykonany, słaba technika
2 - wykonany, dobra technika
3 - wykonany, wyjątkowa technika

Reguły
W konkursie bierze udział:
1. Minimum 6 druhów
2. Nie więcej niż jeden instruktor
3. Drużyny harcerskie nie mogą mieć więcej niż dwóch wędrowników którzy są na funkcji w drużynie
4. Drużyny wędrownicze nie mogą mieć harcerzy
5. Jednostka musi wykonać co najmniej 3 punkty z poniższych 6
○ Jeżeli będzie wykonanych więcej niż 3 punkty, to komisja wybierze te z najlepszą punktacją
6. Uwaga: inni członkowie drużyny mogą wykonywać różne punkty konkursu, ale punkty 2-4 obowiązują cały czas

Konkurs
1. Postawa ze sztandarem (trudność: 1)
a. W postawie zasadniczej
b. W przygotowaniu do marszu
c. Przemarsz dystansu minimum 10 metrów
d. Zatrzymanie
e. Zwrot w prawo
f. Zwrot w lewo
2. Zmiana pocztu sztandarowego (trudność: 2)
3. Oddawanie honorów sztandarem (trudność: 3)
a. Poczet symuluje oddanie honoru*
4. Oddawanie honorów w marszu (trudność: 2)
a. Poczet symuluje oddanie honoru*
5. Przekazanie sztandaru (3)
6. Przyprowadzenie, odmarsz i zwijanie sztandaru (trudność: 1)Ċ
Robert Niespor,
Nov 20, 2018, 1:09 PM
Comments