Chorągiew‎ > ‎Wiadomości‎ > ‎

Konferencja instruktorska Metodyczno-programowa

posted Jan 8, 2021, 2:56 PM by Robert Niespor
Drogie Druhny, Drodzy Druhowie,

26 listopada 2020 roku Naczelnik Harcerzy zatwierdził Konferencję Instruktorską Metodyczno-programową, która się odbędzie w terminie
od 13 stycznia do 21 lutego 2021 r. w formie spotkań telekonferencyjnych.

Program Konferencji
  • Różnica między stopniami instruktorskimi organizacji harcerzy i harcerek
  • Regulaminy: nad czym GKH pracujemy, procedura zmian, co zmienić
  • Harcerstwo podczas, po covid i następny Zlot Światowy
  • Nasza przyszłość. Co się zmieniło w naszym działaniu w ostatnich 20, 10, 5 latach.
    • Jak zachęcać młodzież/młodych dorosłych do podejmowania funkcji?
Konferencja odbędzie się wirtualnie ze względu na panujący pandemię. Każdy temat zajmie jeden wieczór od 45 minut ale nie więcej niż 1.5 godz. o 6 PT / 8 CT / 9 EST.

Dokładne daty i odnośnik do rejestracji będzie podany w komunikacie.Wyciąg z “Instrukcji Obowiązująca 01 - Zatwierdzona Rozkazem Naczelnika L7/15 z dnia 11.11.2015 r.”

1. W konferencji instruktorskiej biorą udział czynni, zgodnie z Regulamine Starszyzny:
a. Harcmistrze, podharcmistrze, przewodnicy, działacze harcerscy w Organizacji Harcerzy oraz instruktorki zuchowe.
b. p.o. hufcowi, nawet jeżeli nie należą do żadnej z powyższych grup.

2. Udział w konferencji instruktorskiej jest obowiązkowy. W wypadku niemożliwości wzięcia udziału obowiązuje przysłanie usprawiedliwienia na piśmie, które powinno dotrzeć do Komendanta Chorągwi przed rozpoczęciem konferencji. Komendant Chorągwi może zezwolić na udział w konferencji instruktorskiej za pomocą technologii telekonferencyjnej.

3. Konferencja instruktorska odbywa się bez względu na ilość obecnych.

4. W konferencji biorą udział tylko czynni instruktorzy. W praktyce to znaczy instruktorzy, którzy dokonali rejestracji za ubiegły rok, opłacili składki organizacyjne i mają służbę za ubiegły rok zaliczoną rozkazem Naczelnika. Przewodnicy i podharcmistrze mianowani w roku, w którym konferencja się odbywa także mają prawo do udziału.
Comments