Konkurs Koszulki Zlotowej Wyprawy USA

posted Feb 21, 2017, 11:13 AM by Marcin Czabański   [ updated Feb 21, 2017, 11:13 AM ]

Drogie Druhny i Druhowie,

Chorągiew Harcerek i Harcerzy w Stanach Zjednoczonych ogłasza konkurs na koszulkę zlotową naszej wyprawy.  Każdy uczestnik naszej wyprawy otrzyma taką koszulkę która będzie nas reprezentowała, a więc serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Reguły konkursu:
 • Temat
  • Koszulka musi mieć motyw harcerski i zlotu.
  • Jeśli wzór ma ilustrację harcerki, to też musi mieć harcerza itp.
  • Nie ma zastrzeeń kolorystycznych lub co do części koszulki gdzie wzór/y mogą być umieszczone
 • Termin zgłoszeń
  • Wzory muszą być przesłane elektronicznie do 4/1/2017
 • Format wzoru
  • Wszystkie zgłoszenia muszą być w formacie PDF
  • Plik nie może przekraczać 25 mega bytes
 • Gdzie wysyłać
 • Każdy wzór musi zawierać:
  • imię i nazwisko
  • stopień
  • hufiec
 • Kto może brać udział:
  • Wzory mogą wpływać od wszystkich zarejestrowanych członków
Wybór najlepszego wzoru:
 • Komisja składająca się z obu chorągwi wybierze kilka najlepszych prac i przedstawi je na portalach społecznościowych które pomogą wyłonić najlepszy wzór koszulki
 • Około 15 kwietnia b.r. zwycięski wzór koszulki zostanie ogłoszony.
Nagroda:
 • Druhna lub druh otrzyma super ciepły i mały śpiwór który na pewno przyda się na zlocie!
 • No i imię i nazwisko na koszulce
Do tego email załączamy kilka wzorów poprzednich koszulek jako sugestię aby pobudzić kreatywność.  Z niecierpliwością czekamy na wasze rysunki gdyż alternatywą może być mało ciekawa!

Czuwaj,
phm. Dorota Bamford, komendantka wyprawy Chorągwi Harcerek
hm. Marcin Czabański komendant wyprawy Chorągwi Harcerzy

Oficjalne Zgłoszenie na Zlot 2017

posted Feb 21, 2017, 10:37 AM by Marcin Czabański   [ updated Feb 21, 2017, 10:37 AM ]

To się dotyczy tylko osób które zarejestrowały się w zeszłym roku w hufcu.

Drogie Druhny / Drodzy Druhowie,

Otrzymujecie ten email, ponieważ zgłosiliście się na Zlot 2017 jako uczestnicy z USA.  Oficjalna forma zgłoszeniowa zlotu została udostępniona do wypełnienia. 

Proszę wypełnić tą formę do końca lutego.  Po wypełnieniu otrzymacie email z linkiem. Proszę go zachować, ponieważ będzie potrzebny żeby uzupełnić dodatkowe informacje w formie, które pojawia się dopiero w późniejszym czasie.

Wiemy ze już jedna forma została wypełniona i ze informacje wymagane w tej są podobne, ale jest wymagane wprowadzenie ich jeszcze raz żeby otrzymać email z linkiem do tej formy.  Używając linku będzie można uzupełnić informacje, które mogą się zmienić przed zlotem, oraz dodanie informacji.

Oto bezpośredni link do formy:  https://form.jotform.com/zhpkanada/clone-of-zgoszenie-na-zlot-2017-usa

Pytania proszę kierować do Waszych funkcyjnych lub do tego adresu.

Czuwaj!

Komenda Zlotu

Życzenia kapelana na Dzień Myśli Braterskiej 2017

posted Feb 19, 2017, 1:36 PM by Marcin Czabański

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Ave Maryja! Czuwaj! Droga Rodzino Harcerska! 

Oto kilka pozbieranych myśli na Dzień Myśli Braterskiej, w 160 rocznicę urodzin założyciela skautingu, — Robert Baden-Powella, /oraz jego żony/, które nas zainspirują do jeszcze większego trwania i działania w ZHP/pgk.  „Miłość jest "boską cząstką", która zamieszkuje w każdym z nas i jest właściwie naszą duszą. Im więcej posługuje się człowiek w stosunku do bliźnich cnotą miłości, tym bardziej rozwija i uszlachetnia swoją duszę.” — Robert Baden-Powell.

 Klika słów historii DMB „Zwyczaj świętowania Dnia Myśli Braterskiej zapoczątkowały dziewczęta w 1926r. w Stanach Zjednoczonych. Później rozszerzył się on na całą wspólnotę skautową. Idea ustanowienia takiego święta zrodziła się na 4 Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek. Wybrano dzień 22 lutego, ponieważ tego dnia przypada rocznica urodzin założyciela skautingu gen. - Roberta Baden-Powella oraz jego żony Olave Baden-Powell.

Pozwólcie, że posłużę się słowami życzeń jednej z harcmistrzyni „Dzieje harcerstwa to ponad 100 lat patriotycznej służby jego członków, pełnionej zarówno w latach wojny jak i w czasie pokoju. Dzięki udziałowi harcerzy w ważnych dla Polski chwilach, ruch ten stał się trwałym elementem naszej, polskiej kultury”… „ Dziś, na całym świecie skauci obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. W tym szczególnym dniu skauci przesyłając życzenia myślą o sobie wzajemnie, dziękują za przyjaźń i wspólną służbę. To szczególny dzień, w którym pomimo zgiełku codzienności mamy szansę poczuć wyjątkową, łączącą nas wszystkich więź braterstwa. W dobie rewolucji cyfrowej mamy potrzebę odczucia bliskości innych ludzi osób. Właśnie w tym dniu spotkajmy się na uroczystych zbiórkach, usiądźmy w kręgu i poczujmy radość płynącą z bycia razem, zadowolenie z tego, że możemy porozmawiać, widzieć czyjeś emocje, uśmiech i słyszeć śmiech. W Dniu Myśli Braterskiej życzę Wam poznania siły braterstwa, które jest zakorzenione w każdym z nas. Satysfakcji z pełnionej służby oraz odwagi, by zmieniać świat na lepsze. Życzę Wam, aby w trakcie Waszej harcerskiej wędrówki spełniały się plany i marzenia – abyście czerpali zadowolenie i satysfakcję z pełnionej służby.”/Życzenia z 2015 roku hm. Małgorzata Sinica, naczelnik ZHP/.

 „W świecie pełnym niepewności i niepokoju nasz Ruch błyszczy jak złoty łańcuch na ciemnym tle...” Lady Olave Baden-Powel„Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie …Starajcie się zostawić ten świat troszkę lepszym niż go zastaliście Robert Baden-Powell …Tego i Wam i sobie i każdemu z Rodziny harcerskiej życzę, jako kapelan ZHP/ pgk .

 +Z błogosławieństwem i modlitwą z Amerykańskiej Częstochowy - Duchowej Stolicy Polonii w Roku 2017, w którym po raz pierwszy ZHP i KPH ze wschodniego wybrzeża spotkało się na DMB w Doylestown Pensylwania. O.hm. Bartłomiej Marciniak. paulin. 
 
Bł.ks.hm Wincenty S. Frelichowski - Patronie harcerstwa módl się za nami! Szczęść Boże! 
Czuwaj!

Życzenia od Kapelna Chorągwi

posted Dec 16, 2016, 5:43 AM by Marcin Czabański

Boże Narodzenie 2016 i Nowy Rok 2017. 

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. Łk 2, 14.

„Nie jest to czarodziejskie światło, które już samo niesie pokój. Jest ono wyzwaniem dla ludzi, by budowali pokój i go utrzymywali.” H. Obermayer. Inicjator przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju.

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Czuwaj! Droga Rodzino Harcerska: Starszyzno, kapelani, kadro instruktorska, harcerze i harcerski, wędrowniczki i wędrownicy, zuchy chłopcy i dziewczęta, skrzaty, kochani rodzice oraz przyjaciele harcerstwa…

 „Hej kolęda, kolęda hej kolędy to czas, Kto ogrzeje rączęta, kto schronienie mu da …Tyle tych domów i okien tyle, Może Go schronią choćby przez chwile Może przygarną do serca ludzie, Może nakarmią nim dalej pójdzie”.../ Piosenka kolędowa/

Kochana rodzino Harcerska, myślę, że w naszych sercach domach, rodzinach harcerskich znajdzie się miejsce dla naszego Pan i Boga tak jak do tego zachęcał nas nasz założyciel. „Praw­dzi­wy sys­tem wycho­waw­czy do­maga się obec­ności, Bo­ga. Te­go,  Bo­ga, który nie ma wy­celo­wanej w nas bro­ni dla ka­rania, ale który uśmie­cha się i do­daje nam od­wa­gi, abyśmy się sta­li rzeczy­wiście ludźmi w sto­sun­ku do Je­go wiel­kiego ar­cydzieła, ja­kim jest przy­roda [...].”Jeżeli nasze skautos­two miałoby być, bez Bo­ga, le­piej żeby go nie było.” Rober Powell.

„Idziecie i głoście bliskie jest Królestwo Niebieski”…to hasło nowego roku duszpasterskiego w Polsce, do którego i my się dołączamy, głosząc dobre ideały w naszym życiu oraz dając świadectwo nawrócenia. Życzę Nam Wszystkim prawdziwego harcerskiego braterstwa, przyjaciół na dobre i na złe, abyście i Wy umieli być takimi przyjaciółmi. Życzę Nam, dalszych sukcesów w pracy nad sobą, zapału i wytrwałości w nieustannym kształtowaniu i doskonaleniu własnej osobowości. Odwagi i gotowości w wymaganiu od siebie, nawet wtedy, gdy inni od nas nie wymagają. Życzę Nam byście umieli nieść swój płomień braterstwa i siostrzanej oraz rodzinnej postawy względem każdego człowieka spotkanego na naszej drodze życia,  aby Nowy 2017 rok był pełen Nadziei, dobrych uczynków i wiary w harcerskie ideały, aby był pełen głoszenia Dobrej Nowiny, że Pan Bóg nas kocha i zawsze czuwa nad nami tak jak my czuwamy na warcie przy harcerskim ognisku. Życzę Wam wspaniałych, pełnych serdeczności i rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia. Niech słowa założyciela harcerstwa wzmocnią nas i poprowadzą do żłóbka betlejemskiego, aby odnaleźć Prawdziwe światło w Bogu.    

 ” Miłość jest "Boską cząstką", która za­mie­szku­je w każdym z nas i jest właści­wie naszą duszą. Im więcej posługu­je się człowiek w sto­sun­ku do bliźnich cnotą Miłości, tym bar­dziej roz­wi­ja i uszlachet­nia swoją duszę”. Rober Powell.

Dzieląc się z Całą Rodziną ZHP opłatkiem wigilijnym oraz śpiewając kolędy „podnieś rączkę Boże Dziecię błogosław ojczyznę miłą „.. Na ten czas świętowania życzę: zdrowia, pogody ducha, dobrego harcowania, aby Jezus Chrystus nowo narodzony wraz ze swoimi Rodzicami św. Maryją i św. Józefem zawsze był obecny w naszych Rodzinach, środowiskach gdziekolwiek jesteśmy posłani, bądźmy Iskierkami – Iskrami Pokoju tego sobie i Wam życzy wasz kapelan z Amerykańskiej Częstochowy –Duchowej Stolicy Polonii. Ofiaruję za Naszą Rodzinę podczas Pasterki i Mszy noworocznej Intencję Modlitewną Mszy świętej za całą Naszą Rodzinę ZHP. Zapraszam na nasz coroczny opłatek harcerski w sanktuarium 15 stycznia 2017. /Msza święta 12:30/

Na koniec jeszcze jedna myśl „Odważnie twórzmy pokój” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Po raz dwudziesty szósty harcerze i harcerki są strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. Niech to zapalone światło w naszych sercach nigdy nie zagaśnie Boża Nadzieja jest w Nas. „Bogu dziękujmy Ducha nie gaśmy”  Bł.Stefanie Wincenty Frelichowski patronie Rodziny harcerskiej – módl się za nami.

Pozdrowienia od Ojców i Braci Paulinów z Amerykańskiej Częstochowy. 

O. Hm. Bartłomiej P. Marciniak paulin.  Kapelan Chorągwi. ZHP w USA. Doylestown PA. Do siego roku 2017…

Żałoba

posted Nov 30, 2016, 6:25 AM by Marcin Czabański   [ updated Nov 30, 2016, 6:25 AM ]

Z powodu śmierci hm. Bogdana Szwagrzaka ogłaszam na terenie Chorągwi Harcerzy w Stanach Zjednoczonych 1-miesięczną żałobę od dnia dzisiejszego do 18 grudnia b.r.

Podczas żałoby należy okryć krzyże harcerskie czarną opaską a na sztandary i proporce harcerskie założyć czarne wstęgi.

Rozkaz Komendanta Chorągwi L. 8/16 z dnia 17 listopada 2016 roku

Wieczna Warta

posted Nov 17, 2016, 12:35 AM by Marcin Czabański   [ updated Nov 17, 2016, 12:36 AM ]

Z głębokim żalem zawiadamiamy że wczoraj,  16 listopada 2016r. przeżywszy 82 lata, rano w Londynie odszedł na wieczną wartę Ś.P. Druh Bogdan Szwagrzak hm.

Wybitny instruktor, Naczelnik Harcerzy w latach 1988-1994, Przewodniczący Związku ZHP w latach 1994-2000. Drużynowy, szczepowy, długoletni członek Komendy Chorągwi Harcerzy w Wielkiej Brytanii - pełniący funkcje w różnych referentach, komendant Chorągwi Harcerzy WB (1974-78). Instruktor zajmujący się przez wiele lat kształceniem kolejnych pokoleń instruktorskich poza granicami Polski. Inicjator programów kształcenia "Młody Las", "Nowy Zryw", pisma instruktorów "Otwarty Krąg", wspólnie z żoną hm. Krystyną współinicjator Światowych Kursów-Obozów Kształcenia Instruktorskiego "Kadra 2000". Założyciel złazów wędrowniczych "Młody Las" i komendant pierwszych dwóch złazów w 1973 i 1974. Komendant Zlotu Chorągwi Harcerzy WB „Nowy Zryw” (1977). Autor opracowań dziewięciu podręczników harcerskich, w tym "Harcownicy" - do kursów drużynowych i kursów instruktorskich. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP w 2013.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie...

Szczere wyrazy współczucia dla rodziny Ś.P. Druha Bogdana.

Cześć Jego Pamięci! Czuwaj!

Harcerstwo w Kazahstanie

posted Sep 25, 2016, 5:14 AM by Marcin Czabański   [ updated Sep 25, 2016, 5:15 AM ]

Zdjęcia z obozu harcerskiego w Kazachstanie od dh. Aleksander Udoczkin.  Jeśli ktoś jest zainteresowany pomocą harcestwu w Kazajstanie, proszę kontaktować się z druhem Ryszardem Urbaniakem (ryszard.urbaniak@gmail.com).

YouTube wideo | Zapraszamy do Kanady na Zlot 2017!

posted Sep 13, 2016, 5:54 AM by Marcin Czabański   [ updated Sep 13, 2016, 6:02 AM ]

Zlot 2017 Wiadomości zlotowe.  YouTube wideo | Zapraszamy do Kanady na Zlot 2017!

Zapraszamy do Kanady na Zlot 2017!


Zlot Harcerzy 2017 - Wstępny spis konkursów

posted Jun 15, 2016, 12:34 PM by Marcin Czabański

Czuwaj,

W załączniku jest spis konkursów które odbędą się na Zlocie Harcerzy podczas  Światowego  zlotu w 2017r  w Tamracouta, Kanada. Komendant zlotu
Harcerzy,  Hm Marcin Rewkowski.

Lista konkursów  nie jest ostateczna i spodziewane  jest  że niektóre konkursy mogą mieć małe zmiany, i także  można się spodziewać ze będzie więcej konkursów dodanych.

Jeżeli są jakieś pytania, to proszę je kierować drogą służbową do sekretariatu chorągwi który będzie koordynował pytania.

Czuwaj,
-marcin czabański, hm

Nowe Sprawności

posted Apr 22, 2016, 10:02 PM by Marcin Czabański

Dwie nowe sprawności zostały zatwierdzone przez naczelnika harcerzy:
 1. 1050 lecie Chrztu Polski - obowiązkowa
 2. Miłosierdzia
Proszę uwzględnić te sprawności w programie nachodzących biwaków i akcji letnich i szkoleniowych.  Kopię wymagań można też znaleźć na witrynie Organizacji Harcerzy http://www.zhpgkh.org/.

Czuwaj,
Marcin Czabańskim, hm
Sekretarz Chorągwi w Stanach Zjednoczonych

1-10 of 44