Konferencja instruktorska Metodyczno-programowa

posted Jan 8, 2021, 2:56 PM by Robert Niespor

Drogie Druhny, Drodzy Druhowie,

26 listopada 2020 roku Naczelnik Harcerzy zatwierdził Konferencję Instruktorską Metodyczno-programową, która się odbędzie w terminie
od 13 stycznia do 21 lutego 2021 r. w formie spotkań telekonferencyjnych.

Program Konferencji
  • Różnica między stopniami instruktorskimi organizacji harcerzy i harcerek
  • Regulaminy: nad czym GKH pracujemy, procedura zmian, co zmienić
  • Harcerstwo podczas, po covid i następny Zlot Światowy
  • Nasza przyszłość. Co się zmieniło w naszym działaniu w ostatnich 20, 10, 5 latach.
    • Jak zachęcać młodzież/młodych dorosłych do podejmowania funkcji?
Konferencja odbędzie się wirtualnie ze względu na panujący pandemię. Każdy temat zajmie jeden wieczór od 45 minut ale nie więcej niż 1.5 godz. o 6 PT / 8 CT / 9 EST.

Dokładne daty i odnośnik do rejestracji będzie podany w komunikacie.Wyciąg z “Instrukcji Obowiązująca 01 - Zatwierdzona Rozkazem Naczelnika L7/15 z dnia 11.11.2015 r.”

1. W konferencji instruktorskiej biorą udział czynni, zgodnie z Regulamine Starszyzny:
a. Harcmistrze, podharcmistrze, przewodnicy, działacze harcerscy w Organizacji Harcerzy oraz instruktorki zuchowe.
b. p.o. hufcowi, nawet jeżeli nie należą do żadnej z powyższych grup.

2. Udział w konferencji instruktorskiej jest obowiązkowy. W wypadku niemożliwości wzięcia udziału obowiązuje przysłanie usprawiedliwienia na piśmie, które powinno dotrzeć do Komendanta Chorągwi przed rozpoczęciem konferencji. Komendant Chorągwi może zezwolić na udział w konferencji instruktorskiej za pomocą technologii telekonferencyjnej.

3. Konferencja instruktorska odbywa się bez względu na ilość obecnych.

4. W konferencji biorą udział tylko czynni instruktorzy. W praktyce to znaczy instruktorzy, którzy dokonali rejestracji za ubiegły rok, opłacili składki organizacyjne i mają służbę za ubiegły rok zaliczoną rozkazem Naczelnika. Przewodnicy i podharcmistrze mianowani w roku, w którym konferencja się odbywa także mają prawo do udziału.

Apka Czuwaj na Android

posted Jan 2, 2021, 12:59 PM by Robert Niespor   [ updated Jan 2, 2021, 1:09 PM ]


W tej chwili aplikacja jest już na Android i IOSRoczna Rejestracja i Praca Chorągwi

posted Dec 12, 2020, 12:46 PM by Robert Niespor   [ updated Dec 12, 2020, 12:48 PM ]

Roczna Rejestracja Starszyzny
Rejestracja starzyzny jest otwarta i można się już rejestrować jak co roku przez witrynę Chorągwi, harce.org.
Prosze się zarejestrować do 15 grudnia b.r.

Przypominam o zachowaniu wytyczne dotyczące powrotu do działalności bezpośredniej w Okręgu USA z dnia 2 września 2020 roku. 

Wyciąg z Rozkazu Naczelnika L2/20 z dnia 11 kwietnia 2020

Działanie harcerskie podczas pandemii
Dziękuję wszystkim, którzy w różne sposoby utrzymują bezpieczny kontakt z naszą młodzieżą i zapewniają ciągłość pracy harcerskiej.
Pamiętajmy także o potrzebujących pomocy i pomóżmy, gdzie możemy.Czuwaj,
-marcin czabański, hm | komendant | Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych
+1.313.549.2500 | harce.org | FB | YouTube | IG | Czuwaj App

Akcje Letnie Odwołane

posted Jun 8, 2020, 8:20 AM by Robert Niespor

Moi drodzy,

Odwołuje akcje letnie ze wzgłędu na sytuację panująca z koronawirusem. Kurs PWD i PHM odbędzie się wirtualnie. Wszystkie spotkania harcerskie muszą nadal przestrzegać poprzednie wskazówki Okręgu Stanów Zjednoczonych. Zachęcam przełożeni jednostek aby dzielili się pomysłami i pytaniami.

 Czuwaj,

-marcin czabański, hm | komendant | Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych
+1.313.549.2500 | harce.org | FB | YouTube | IG | Czuwaj App


Dzień św. Jerzego

posted Apr 30, 2020, 7:58 PM by Robert Niespor

23 kwiecień 2020 r
Czuwaj,

Najserdeczniejsze życzenia dla każdego zucha, harcerza, wędrownika, aspiranta, instruktorki i instruktora z okazji Dnia św. Jerzego. Miejmy w myślach też tych którzy odeszli na Wieczną Wartę.

Od Naczelnictwa List Przedwodniczącego ZHP i słowa od Organizacji Harcerzy. 

Z harcerskim pozdrowieniem,

sekretariat | Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych | Z.H.P.

harce.org | FB | YouTube | IG | Czuwaj App


Dziś dzień Św. Jerzego, patrona skautingu, w dawnych czasach patrona rycerzy.

To właśnie my, harcerze, jesteśmy spadkobiercami rycerzy, których łączył kodeks rycerski: uprzejmość dla wszystkich, opieka nad słabszymi, prawdomówność, szlachetność, bezinteresowna ofiarność, prawość w postępowaniu.


Legenda walki Św. Jerzego ze smokiem symbolizuje zwycięstwo dobra nad złem. Wszyscy walczymy z naszymi własnymi 'smokami'. Niech nasze dobre uczynki i nasze harcerskie prawo uzbroją nas do tej walki.

Czuwaj!


ZHP Organizacja HarcerzyKonkurs Piosenki

posted Apr 5, 2020, 11:42 AM by Robert Niespor   [ updated Apr 30, 2020, 7:24 PM ]

Drogie Druhny i Drodzy Druhowie,

Wraz z druhną Beatą Pawlikowską, komendantką Chorągwi Harcerek, organizujemy wspólny konkurs piosenki.  Proszę przesłać do wszystkich, włącznie z rodzicami aby zachęcić młodzież do konkursu.  Wszystkie szczegóły są w załączniku,

 Czuwaj,

-marcin czabański, hm | komendant | Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych
+1.313.549.2500 | harce.org | FB | YouTube | IG | Czuwaj App


Konkurs Piosenki 


W tym roku kończymy trzyletni program z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski. Aby upamiętnić czas naszych przodków i harcerstwa organizujemy konkurs piosenki wojskowej. 


Reguły

Jaka piosenka?

Wojskowa lub harcerska która podkreśla walkę o wolność

Ile osób?

Od  2 do 6… pamiętajcie o “social distancing”!

Kto?

Po jednej osobie z każdej Chorągwi, pamiętajcie o siostrach i braciach z innych Chorągwiach!

Czas?

Aby dobrze było na Instagram i Facebook

hashtag?

#ZHPspiewa2020

Punktacja?

Kreatywność i udział osób spoza własnego terenu… pamiętajcie o “social distancing”!


Nagrody


Fajne nagrody dla pięciu najlepszych wykonań dla młodzieży od zuchów do instruktorek i instruktorów.

Zwycięzcy będą ogłoszeni po Wielkanocy.Zlot ODWOŁANY | Kursy Chorągwiane Wirtualnie | 2020

posted Feb 29, 2020, 3:38 PM by Robert Niespor   [ updated Jun 8, 2020, 8:05 AM ]

Chorągwiany Zlot Harcerzy - ODWOŁANE


CZUWAJ! 

Piotr Buniewicz, phm. Komendant Zlotu

Wirtualny Chorągwiany Kurs PWD i PHM
Komunikaty zostały rozesłane do Chorągwi.

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa / COVID-19 / kształcenie odbędzie się korespondencyjnie przez internet. W zależności jak sytuacja z pandemią się potoczy kurs zakończony zostanie weekendowym spotkaniem na terenie “Białowieża” lub rozdzielone po będzie na terenach hufców w innym terminie.

Chętni proszę wypełnić formularz.

https://forms.gle/xdcAZet2vWWAqBxe7


Kurs Przewodników

Kurs Przewodników jest dla kandydatów w wieku od lat 15, którzy pełnią lub będą pełnić funkcję przybocznych lub drużynowych i posiadają  stopień ćwika; lub dorosłych, którzy zdobywają lub zdobyli stopień aspiranta. Jeżeli kandydat nie spełnia wymagań to może być przyjęty na kurs za pozwoleniem Hufcowego i Komendanta Chorągwi. Kandydaci zobowiązani są do ukończenia wstępnego szkolenie przez internet, żeby zapoznać się z podstawami harcerstwa. Kandydaci będą też mieli zajęcia praktyczne na Zlocie Chorągwi lub na kolonii podczas Zlotu.


Kurs Podharcmistrzów

Kurs Podharcmistrzowski jest dla kandydatów w wieku od lat 18, którzy są zarejestrowani i pełnią  funkcję na terenie Chorągwi. Jeżeli kandydat nie spełnia wymagań to może być przyjęty na kurs za pozwoleniem Hufcowego i Komendanta Chorągwi. Kandydaci zobowiązani są do ukończenia wstępnego szkolenie przez internet. Kandydaci będą też mieli zajęcia praktyczne prowadzić zajęcia przy kursie przewodników.


Obozowanie

Po zakończeniu kursu uczestnicy i instruktorzy mogą zostać na terenie stanicy.  W zależności od ilości chętnych będzie opracowany program/obóz wędrowników. 


Zgłoszenie Kadry Instruktorskiej:

Instruktorzy, którzy mają chęć pomóc w kursie powinni zgłosić się bezpośrednio do Komendanta.


Pytania proszę przesyłać drogą służbową.

CZUWAJ! 

Przemek Ryczkowski, hm Komendant KursuApka Czuwaj

posted Dec 13, 2019, 1:41 PM by Marcin Czabański, hm   [ updated Apr 30, 2020, 8:00 PM by Robert Niespor ]

Aplikacja  "CZUWAJ" jest dostępna w Apple Store.
Projekt jest współfinansowany ze środków Konsulatu Generalnego RP w Chicago. Za co serdecznie dziękujemy.
 

XXXIII Zjazd Okręgu oraz Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza

posted Aug 21, 2019, 6:06 AM by Robert Niespor   [ updated Oct 12, 2019, 2:23 PM ]

Konferencja i zjazd są planowane na weekend 19 i 20 października b.r. w Seattle, Washington.
W czwartek (17ego) jest planowana wycieczka i rejestracja zacznie się w piątek 18 października.


Według by-laws (Punkt 8A, 12, 13) w Zjeździe biorą udział
Przewodniczący Zarządu Okręgu, Członkowie Zarządu Okręgu, Komisji Rewizyjnej Okręgu, Sądu
Harcerskiego Okręgu, Komendant Chorągwi i Komendantka Chorągwi, Okręgowy Kierownik
Starszego Harcerstwa, Kapelan Okręgu, Okręgowy Kierownik O.P.H., Przewodniczący Zarządów
Obwodów, Obwodowi Kierownicy Starszego Harcerstwa, Obwodowi Kierownicy K.P.H. i Kapelani
Obwodów, Hufcowi i Hufcowe, zarejestrowani instruktorzy w stopniu harcmistrz / harcmistrzyni, podharcmistrz / podharcmistrzyni,
działacz harcerski / działaczka harcerska, działacz harcerski OPH / działaczka harcerska OPH,
przewodnik / przewodniczka, instruktor zuchowy / instruktorka zuchowa, jeżeli mają ukończone 18 lat.

Wszyscy uczestnicy Zjazdu Okręgu wymienieni (By Laws 8A, 12) maja prawo udziału w Zjeździe o
ile wywiązali się z obowiązków organizacyjnych. Przewodnicy, przewodniczki, instruktorki zuchowe w
Organizacji Harcerzy, i instruktorzy zuchowi w Organizacji Harcerek głosują w wyborach na Zjeździe
Okręgu, a po ukończeniu lat 21 mogą również być wybrani do władz Okręgu.
Konferencja sprawozdawczo-wyborcza jest jest planowane na 19 października b.r. w Seattle, Washington.


Głosowanie i Obecność

Na podstawie “INSTRUKCJA OBOWIĄZUJĄCA 01 Zatwierdzona Rozkazem Naczelnika L7/15 z dnia 11.11.2015 r.”

i. W konferencji instruktorskiej biorą udział czynni, zgodnie z Regulaminem Starszyzny:
a. Harcmistrze, podharcmistrze, przewodnicy, działacze harcerscy w Organizacji Harcerzy oraz instruktorki zuchowe.
b. P.o. hufcowi, nawet jeżeli nie należą do żadnej z powyższych grup.

ii. Udział w konferencji instruktorskiej jest obowiązkowy. W wypadku niemożliwości wzięcia udziału obowiązuje przysłanie usprawiedliwienia na piśmie, które powinno dotrzeć do Komendanta Chorągwi przed rozpoczęciem konferencji. Komendant Chorągwi może zezwolić na udział w konferencji instruktorskiej za pomocą technologii telekonferencyjnej.

iii. Konferencja instruktorska odbywa się bez względu na ilość obecnych.
14.Prawo głosowania oraz udział w wyborach kandydatów na Komendanta
    Chorągwi mają wszyscy uczestnicy konferencji, którzy posiadają czynne prawo 
    wyborcze, zgodnie z Regulaminem Starszyzny Organizacji Harcerzy.

15.Instruktor mieszkający daleko od miejsca konferencji posiadający czynne
                        prawo wyborcze ma prawo przekazania swego głosu instruktorowi jego wyboru
                        obecnemu na konferencji, który ma czynne prawo wyborcze informując o tym
                        Komendanta Chorągwi. Instruktor otrzymujący głos może mieć przekazane
                        maksimum dwa głosy.

28.W konferencji biorą udział tylko czynni instruktorzy. W praktyce to znaczy
                        instruktorzy, którzy dokonali rejestracji za ubiegły rok, opłacili składki
                        organizacyjne i mają służbę za ubiegły rok zaliczoną rozkazem Naczelnika.
                        Przewodnicy i podharcmistrze mianowani w roku, w którym konferencja się
                        odbywa także mają prawo do udziału.


Program konferencji:
1. Zagajenie
2. Wybór przewodniczącego konferencji
3. Przedstawienie programu konferencji
4. Odczytanie i przyjęcie protokółu z poprzedniej konferencji
5. Sprawozdanie Komendanta Chorągwi
6. Dyskusja nad sprawozdaniem
7. Wybór komisji skrutacyjnej
8. Wybory kandydatów na Komendanta Chorągwi
9. Inne wybory do Okręgu
10. Zamknięcie konferencji.


Czuwaj,

Sekretariat
Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych
Z.H.P.

Pismo 'Ognisko Harcerskie'

posted Jun 29, 2019, 8:59 AM by Robert Niespor   [ updated Apr 30, 2020, 9:01 PM ]

Drogie druhny i drodzy druhowie,

Redakcja pisma "Ognisko Harcerskie" informuje że najnowsze wydanie jest  dostępne na naszej witrynie pod zakładką Wydawnictwa:

Nowy zespół redakcyjny zachęca wszystkie instruktorki i wszystkich instruktorów do czytania, a także pisania do Ogniska na nowy adres redakcji: ognisko@zhp.org.

Czuwaj,

Marcin Czabański, hm
Komendant Chorągwi
Z.H.P.


1-10 of 79