Chorągiew

Organizacja Harcerzy stanowi męską gałąź Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju.

Organizacja Harcerzy realizuje cele Związku poprzez programy zajęć dla chłopców, które są prowadzone metodą harcerską opartą o model skautowy Roberta Baden Powell i ukierunkowaną przez Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie. 

Praca z chłopcami prowadzona jest na trzech szczeblach:

Zuchy

dla chłopców w wieku od 7 - 11 lat

Wilczek


Organizacja Pracy

Praca zuchowa prowadzona jest w gromadach zuchów i jest kierowana przez Wodza Gromady. Podstawą metody zuchowej jest zorganizowana 'zabawa w coś'. Typowo prowadzony jest cykl 6-8 zbiórek powiązanych jednym tematem. Zuchy bawią się na przykład w Strażaka, Listonosza, Lotnika, itp. Na końcu Wódz Gromady nadaje zuchom odznakę sprawności, którą zuchy noszą na mundurku.

Szczeblami wyrobienia zuchowego są gwiazdki zuchowe. Zuch zdobywa I, II i III gwiazdkę w przeciągu trzech/ czterech lat przebywania w gromadzie.Harcerze

 dla chłopców w wieku od 11 - 15 lat

Lilijka harcerska

Organizacja Pracy

Zajęcia dla harcerzy odbywają się w zastępach składających się z 5-6 harcerzy z zastępowym na czele. Dwa lub więcej zastępów tworzy drużynę harcerską, którą prowadzi Drużynowy. Na zajęciach w formie ćwiczeń, harców i zawodów w zespole harcerze przygotowują się do zdobywania stopni i sprawności harcerskich.

Stopnie młodzika, wywiadowcy i ćwika zdobywają harcerze w wieku od 11 do 15 lat.  Praca wędrowników jest ukierunkowana na samokształcenie. Wędrownicy pracują w patrolach składających się z 2-3 osób. Wybierają specjalizacje, które ich interesują i rozwijają swoją wiedzę i umiejętności w tych specjalizacjach przerabiając odpowiednie sprawności wędrownicze. Stopnie harcerzy wędrowników to Harcerz Orli i Harcerz Rzeczypospolitej.
Wędrownicy
 
dla młodzieży męskiej w wieku 15 - 21 lat

płomienie wędrownicze


Organizacja Pracy

Wędrownicy, którzy okazują zdolności przywódców i liderów kierowani są na drogę kształcenia na instruktorów harcerskich.

Szczeble wyrobienia wędrowniczego są Szyszki, które wędrownik zdobywa po zakończeniu odpowiedniej próby. Do zdobycia są trzy szyszki:

  1. Brązowa Szyszka - Wędrownik Łazik 
  2. Srebrna Szyszka - Wędrownik Włóczęga 
  3. Złota Szyszka - Wędrownik Arcy-Włóczęga
Szyszka w formie rozety-suwaka noszona jest na chuście. Posiadanie srebrnej szyszki jest oznaczone wąskim, srebrnym paskiem na dolnym brzegu naramiennika wędrowniczego. Posiadanie złotej szyszki jest oznaczone wąskim, złotym paskiem na dolnym brzegu naramiennika wędrowniczego.