Ouders - Context

Wat is De Zandberg?

De Zandberg is een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum van de Integrale Jeugdzorg.

Hoe kom je in De Zandberg terecht?

Ouders en jongeren kunnen bij ons hulp en begeleiding vragen, dit steeds via een andere dienst. Verschillende diensten kunnen een aanmelding doen (CLB, CAW, CGGZ of andere hulpverleners). Ook Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) en de Jeugdrechtbank kunnen aanmelden. Ouders en jongeren kunnen contact nemen met De Zandberg voor meer informatie.

Hoe kan je in De Zandberg geholpen worden?

Je kan in De Zandberg terecht bij (ernstige) moeilijkheden thuis, op school en/of in de vriendengroep. Soms zijn de moeilijkheden zo groot dat men niet onmiddellijk weet hoe het verder moet. De Zandberg probeert eerst wat rust te brengen in de gespannen situatie. Samen met de ouders, de jongere en de aanmelder wordt er naar mogelijke oplossingen gezocht.

Hoe lang blijft je kind in De Zandberg?

Kinderen verblijven hier maar voor een beperkte periode. De bedoeling is dat wij samen met jou, je kind en zijn omgeving nagaan  hoe jullie de gepaste hulp kunnen krijgen.

Een oriëntatie duurt in principe twee maanden. Een observatie kan vier maanden in beslag nemen. In samenspraak met alle partijen wordt bekeken hoe lang uw kind precies bij ons zal verblijven.

Sommige kinderen die door ons begeleid worden, blijven hier slapen (residentieel: verblijf i.f.v. diagnostiek), andere kinderen blijven thuis wonen (ambulant: diagnostiek). Zij zullen wel af en toe een namiddag naar de leefgroep of op gesprek komen. Er kunnen ook begeleidingsmomenten bij jullie thuis afgesproken worden.
Of je kind hier residentieel of ambulant verblijft, is afhankelijk van wat er beslist wordt samen met de aanmelder of door de jeugdrechter.

Hoe verloopt het leven in de groep?

In De Zandberg zijn er 2 groepen: leefgroep 1 begeleidt max. 9 jongens en meisjes tussen 3 en 12 jaar waarvan er gemiddeld 5 à 6 in de leefgroep verblijven. Leefgroep 2 begeleidt max. 10 meisjes tussen 12 en 18 jaar waarvan er gemiddeld 6 à 7 in de leefgroep verblijven.

In de leefgroep is er steeds een begeleid(st)er aanwezig die instaat voor de dagelijkse opvang. Door het groepsleven leren zij de interesses van de kinderen/jongeren kennen. Er wordt ook aandacht besteed aan de schoolse begeleiding en aan vrijetijdsbesteding. Binnen de leefgroep zijn er een aantal duidelijke en vaste afspraken. 
 Leefgroep 1
 Leefgroep 2

Wat met de school?

Alle kinderen/jongeren gaan vanuit De Zandberg naar school.  Wanneer het mogelijk is, wordt het schoollopen verder gezet. Voor de jongste kinderen is dit niet altijd evident.  Enkel wanneer we een haalbare vervoersregeling kunnen afspreken is dit mogelijk. Daarom werken we voor de kleuter- en lagere school  vaak samen met nabijgelegen scholen (Permekeschool Jabbeke, De Loopbrug Snellegem) van waaruit busvervoer voorzien wordt.

Jongeren uit het secundair onderwijs kunnen met de fiets of het openbaar vervoer naar school.

Ook problemen rond het schoollopen worden samen aangepakt. 

Hoe blijft er contact tussen ouders en kinderen/jongeren?

Van bij de opname wordt zo vlug mogelijk een bezoekregeling uitgewerkt. Er zijn verschillende mogelijkheden: bezoek, uitstappen, weekends,… Er wordt afgesproken wie er op bezoek komt en wanneer dit kan. Ook een opbouw in de contacten is mogelijk.

Er is eveneens mogelijkheid tot telefonisch contact.

Met wie kan er over de problemen gesproken worden?

Kinderen en jongeren kunnen altijd terecht bij hun begeleid(st)ers in de leefgroep. De psycholoog werkt regelmatig individueel met uw kind om zicht te krijgen op zijn beleving en zijn ontwikkeling.  In de begeleiding van je kind vinden we het belangrijk om ook jou als ouder te horen (jouw beleving en ervaringen), te informeren hoe het met je kind in De Zandberg gaat en je in het proces te betrekken. De sociale dienst spreekt regelmatig hiervoor af.  


Klik hier voor de folder voor de context.