Welkom bij West-Vlaams Onthaal- en Oriëntatiecentrum
DE ZANDBERG
 

In moeilijke situaties kunnen kinderen, jongeren en hun omgeving in De Zandberg terecht voor een kortdurende begeleiding.

Wij luisteren graag naar ieders verhaal en willen hierbij zeker wat goed loopt niet uit het oog verliezen.

Concreet bieden wij een rustpunt in de probleemsituatie en zoeken met alle betrokkenen naar de betekenis van de problemen vanuit verschillende invalshoeken.

Wij verkennen samen de mogelijke oplossingen die groeikansen bieden. Wij ondersteunen de betrokkenen hierbij in hun eigen mogelijkheden om in de toekomst hun weg te vinden.

Als het nodig is begeleiden wij de betrokkenen naar een aangepaste hulpverlening in samenwerking met andere hulpverleners.

Leefgroep 1
(jongens en meisjes 3 tot 12 jaar)
  

(meisjes 12 tot 18 jaar)