8.6. Lurzoruaren erabilerari eta xedeei buruzko plan partzialak

Gaztelania | Euskera
Lehentasun-maila:  ____
Eginda: