2.16. Udalari dagozkion ebazpen judizialak

Gaztelania | Euskera
Lehentasun-maila:  ____
Eginda: