Pořady

Za dobu existence školní televize se realizovala celá řada více či méně úspěšných "pořadů". Některé z nich přetrvaly do dnešních dnů.