O škole‎ > ‎

Základní informace


Základní informace o Masarykově ZŠ Návsí k začátku školního roku 2018/2019:

Počet žáků na škole: 393

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:

Vedení školy:
ředitel školy:Mgr. Vladimír Šnajdr
zástupce ředitele:RNDr. Vladimíra Padyšáková
výchovná poradkyně: Mgr. Simona Solowská

kontakt: zsnavsi@seznam.cz


Třídní učitelé: 1. stupeň

 
 Mgr.Marcela Mrvečková 1. A 1. st.
 Mgr.Šárka Kučerová Motyková 1. B 1. st.
 Mgr. Marie Pavlíková 2. A 1. st.
 Mgr. Marta Černá 2. B 1. st.
 Mgr. Lydie Bojková 3. A 1. st.
 Mgr. Pavlína Byrtusová 3. B 1. st.
 Mgr. Kateřina Jančíková 4. A 1. st.
 Mgr. Miroslava Siudová 4. B 1. st.
 Mgr. Pavel Stopa 5. A 1. st., Inf
 Mgr. Soňa Sikorová 5. B         1. st.


Třídní učitelé: 2. stupeň

 Mgr. Kateřina Bloudková 6. A M,Č
 Mgr. Renata Štíhlová 6. B F,Ch
 Mgr. Martin Sikora 7. A M,Tv
 Mgr. Petr Majetný 7. B D,Ov,Tv
 Mgr. Tereza Popyková 8. A Č,
 Mgr. Markéta Poloková 8. B A,Vv
 Mgr. Eva Škulcová 9. A CH,Př,Rv
 Mgr. Michal Honus 9. B Z,Tv


Netřídní učitelé:

 Mgr. Erika Martynková 1. st., A
 Mgr. Zuzana Pyszková M,Vv
 Ing. Zuzana Adámková A 
 Mgr. Jelizaveta Dlhopolčková R, Vv


Asistent pedagoga: Jiřina Bilková 
                                   Kateřina Dragonová
                                   Monika Szotkovská
                                   Martina Martynková
                                   
                                   

Vychovatelky ŠD:

Jana Muchová
Lucie Byrtusová
Mgr. Jana Szkanderová
Barbora Dragonová
Lucie Chybidziurová

Školní psycholog: Mgr. Alice Mizia 

Výuka náboženství:

Mgr. Agáta Doležalová
Ilona Szkanderová
Hana Martýnková

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:

 správní zaměstnanci Ing. Jiřina Olšanská účetní
  Jana Suzsková sekretářka
  Jana Byrtusová školnice
  Anna Szlibnerová uklízečka
  Irena Kubíková uklízečka
  Jiřina Walková uklízečka
  Jaroslava Pyszková uklízečka
 školní jídelna Bronislava Labajová vedoucí školní jídelny
  Věrka Bocková kuchařka
  Anna Bojková kuchařka
  Jana Geršlová kuchařka
  Monika Wrabelová kuchařka                    
  Pavlína Jaszowská kuchařka
 údržba Roman Bocek údržbář
  Karel Konderla údržbář
Comments