Články‎ > ‎

MZŠ Návsí je Školou udržitelného rozvoje!

přidáno: 25. 3. 2018 22:42, autor: Tereza Popyková
V březnu se v Praze uskutečnila valná hromada Klubu ekologické výchovy (KEV) spolu s předáváním titulu Škola udržitelného rozvoje pro rok 2018-2020. Pro získání uvedeného titulu, který je škole propůjčen na dva roky, bylo zapotřebí sepsat všechny aktivity, které k udržitelnému rozvoji napomáhají, a to nejen výchovně-vzdělávací, ale i z oblasti ekologizace provozu školy a zdraví a životního stylu. A co to vlastně znamená, když se řekne udržitelný rozvoj? Jde o rozvoj lidské společnosti, který se snaží propojit hospodářský a společenský pokrok se zachováním životního prostředí pro příští generace. Je postavený na sociálním, ekonomickém a environmentálním (dříve ekologickém) pilíři.

Samotné předávání titulu, který je udělován pod záštitou Klubu ekologické výchovy a České komise pro UNESCO, se konalo 2. 3. 2018 v budově MŠMT v Praze. Za Klub ekologické výchovy byly přítomny: předsedkyně KEV doc. RNDr. Milada Švecová, CSc., čestná místopředsedkyně PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, CSc. a Mgr. Eva Jiříková, CSc. Za MŠMT byl přítomen PaedDr. Vladimír Krieg a za Národní ústav pro vzdělávání RNDr. Jana Motyková.

Foto zde.

Napsala: Mgr. Eva Škulcová
Comments