О програму обуке


Услови

 • Приоритети: 2
 • Компетенција: К2
 • Тежина:  24 сата
 • Трајање: 40 дана са имплементацијом: 3 седмице за лекције, 3 седмице за имплементацију
 • Завршни сусрет уживо: обавезан и организује се у Београду; у зависности од пријављених могућа је организација и у другим градовима
 • Начин уписа: модератори шаљу приступне параметре пријављенима са упутствима о плаћању и упису
 • Цена и плаћање: 2.500 динара; за чланове ЗУС-а 2.000 динара; половина пре почетка обуке, половина до краја обуке уколико сами плаћају, а уколико школа плаћа по предрачуну, плаћање одједном до почетка обуке

Аутор и реализатори


Аутор
мр Славица Јурић, професор југословенских књижевности и српскохрватског језика, магистар књижевних наука, школски библиотекар у ОШ "Свети Сава" Бачка Паланка

Реализатори
 • Весна Гошовић, професор опште књижевности са теоријом књижевности, школски библиотекар у ОШ "Ђорђе Крстић" Београд
 • Биљана Радовић, дипломирани психолог, психолог у Гимназији "20. октобар" Бачка Паланка
 • Нада Пуртић, професор енглеског језика, наставник енглеског језика у ОШ "Жарко Зрењанин" Нови Сад

Циљеви и исходи

Након обуке и имплементације полазници ће имати:
 •  професионално израђену радну биографију;
 • развојни и рефлексивни вебфолио (портфолио на мрежи) са креативном и аутентичном структуром, по својој визији и личном доживљају професије;
 • веб-место које је једна врста чворишта за комплетан ангажман, све аспекте и области рада које полазници предвиде;
 • место на коме ће одговорно промишљати своју праксу, професију, образовну политику.
Полазници се могу определити да уместо свог креирају одељењски портфолио или портфолио секције/ пројекта који воде ученици, а наставник само управља таквим портфолиом.