MATRIKULAK/ MATRICULACIÓN: Etorri eta ezagutu gure eskola. Ven y conócenos

publicado a la‎(s)‎ 22 ene 2020 0:40 por Juan Bautista Zabala

MATRIKULAREN ESKAERA EGITEKO ORDUTEGIA

09:00- 10:30
14:45- 15:45

MATRIKULA ESKAERA EGITEKO BEHARREZKOAK DIREN DOKUMENTUAK

 • Ikaslearen eta haren gurasoen edo tutorearen familia-liburuko fotokopiak.
 • Familia banandua edo dibortziatua izatekotan, berezko protokoloa bete izanaren agiria.
 • Udalak emandako erroldatze-egiaztagiri  historikoa.
 • Ikaslearen aitaren, amaren edo legezko tutorearen NANaren (AITrena atzerritarren kasuan) copia.
 • Hezkuntza-premia bereziei buruzko galdetegia, beharrezko denean.
 • Ikaslearen elbarritasunaren agiria horrela izan ez gero.
 • Aitaren/amaren/tutorearen elbarritasun agiria.
 • Egindako ikasketen ziurtagiria (EEAtik kanpo datozen ikasleak bakarrik).para más información pinchar el la web:
Informazio gehiago nahi baduzue: https://ikasgunea.euskadi.eus/eu/inicio

HORARIO PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE MATRICULA

09:00- 10:30
14:45- 15:45

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA MATRICULACIÓN:
 • Fotocopia de las hojas del libro de familia correspondiente al alumno/a y a su padre/madre/tutor/tutora.
 • Certificado de empadronamiento historico expedido por el Ayuntamiento.
 • Copia del DNI (TIE en caso de extranjeros/as) del padre/madre/tutor/a legal del alumno/a.
 • En caso de acogimiento familiar certificado acreditativo.
 • Cuestionario de necesidades educativas especiales en caso de alumnos/as con dichas necesidades.
 • Certificado de minusvalía del/a alumno/a si se diera el caso.
 • Certificado de minusvalía del padre/madre/tutor/a si se diera el caso.
 • Si esta escolarizado fuera de la CAPV certificado de estudios.

Comments