Bekak, 2017-2018 ikasturtea /Becas 2017-2018

publicado a la‎(s)‎ 22 sept. 2017 8:07 por Juan Bautista Zabala   [ actualizado el 22 sept. 2017 8:07 ]
 
Epea: 2017ko irailaren 18tik 
urriaren 18ra arte, biak barne 

A.     2016-2017KO IKASTURTEKO BEKA-ESKATZAILEAK:

 Paperean egiteko aukeraz gain, eskatzaileek telematikoki egiteko aukera izango dute

Formularioa entregatuko zaie eskatzaileei, agertzen diren datuak berrikusteko. Inprimakian ageri diren datuak zuzenak direla egiaztatu ostean, edota egin beharreko aldaketak egin ondoren, eskabidea izapidetzen jarraitu daiteke, paperean zein telematikoki.

Eman beharreko dokumentazioa: eskabide-inprimakian aipatzen diren dokumentuak erantsi beharko dira, soilik 2016-2017ko ikasturtean emandako datuekiko aldaketarik egon bada. Hezkuntza Sailak ogasun administrazioen bidez lortu ezin dituen egiaztagiriak soilik aurkeztuko dira

B. 2017-2018KO IKASTURTEKO ESKATZAILE BERRIA:

Eskabide-inprimakia bi eratara izapidetu daiteke:
 
Telematikoki, www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus helbide elektronikoaren bidez
Paperean, ikastetxean bertan.
Erantsi beharreko dokumentazioa: eskabide-inprimakian zerrendatutakoa.

 
Plazo: del 18 de septiembre al 18 de octubre de 2017, ambos incluidos
 
A. PERSONAS SOLICITANTES DE BECA EN EL CURSO 2016-2017

Se entregará el formulario a las personas solicitantes para que revisen los datos que aparecen en el mismo. Una vez comprobado que los datos que constan en el formulario son correctos, o realizadas las modificaciones pertinentes, se deberá optar por continuar con la tramitación telemática o en formato papel.

Documentación a aportar: de la documentación relacionada en el formulario de solicitud sólo deberán adjuntar aquellos documentos que justifiquen cambios con respecto a la situación analizada en el curso 2016-2017.

En cuanto a los ingresos obtenidos en la unidad convivencial en el año 2016, sólo aportarán los documentos acreditativos de todos los ingresos que el Departamento de Educación no pueda obtener a través de las administraciones tributarias

B. NUEVA PERSONA SOLICITANTE EN EL CURSO 2017-2018

La tramitación del formulario de solicitud se podrá hacer de dos maneras:
Vía telemática en la dirección electrónica  www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus
 En formato papel en el centro docente
Documentación a aportar: la relacionada en el formulario de solicitud.


Comments