คู่มือการติดตั้งและใช้งาน

          ด้วยงานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดทำคู่มือการติดตั้งและการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ใช้
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
คู่มือการตั้งค่า YRU 802.1x สำหรับอุปกรณ์ Smart Phone, Tablet และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) Andriod  30 มิ.ย. 2556 02:29 Muhama Masong
ċ

ดู
คู่มือการตั้งค่า YRU 802.1x สำหรับอุปกรณ์ Smart Phonr, Tablet และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) iOS  30 มิ.ย. 2556 02:29 Muhama Masong
ċ

ดู
คู่มือการตั้งค่า YRU 802.1x สำหรับคอมพิวเตอร์ติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) Windows XP  30 มิ.ย. 2556 02:29 Muhama Masong
Comments