ประชุมเชิงปฏิบัติการ Wunca ครั้งที่ 27

โพสต์16 ก.ค. 2556 00:19โดยMuhama Masong   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2556 00:21 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฏาคม 2556 มีหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข่าร่วม ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมจำนวน 2 ท่าน

ลิงค์
Comments