ตู้รับเรื่อง

โพสต์7 ก.ค. 2556 23:16โดยMuhama Masong   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2556 00:26 ]
งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เปิดช่องทาง "ตู้รับเรื่อง" ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา บุคลากร หน่วยงานภายใน มรย. หรือผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการแจ้งปัญหาการใช้งาน หรือใช้บริการ
จากงานระบบเครือข่าย เมื่อได้รับข้อมูลแล้วทางทีมงานระบบเครือข่ายจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล แล้วดำเนินการต่อไป
      ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
Comments