ข่าวประกาศ


ประชุมเชิงปฏิบัติการ Wunca ครั้งที่ 27

โพสต์16 ก.ค. 2556 00:19โดยMuhama Masong   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2556 00:21 ]

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฏาคม 2556 มีหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข่าร่วม ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมจำนวน 2 ท่าน

ลิงค์

กล่องความคิด

โพสต์10 ก.ค. 2556 08:14โดยMuhama Masong   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2556 00:28 ]

กล่องความคิด หรือ ideas box ทางทีมงานได้เปิดช่องทางให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำติชม การให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตลอดเวลาผ่านทาง "กล่องความคิด" ทางทีมงานจะนำข้อมูลของท่านปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป


      ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ตู้รับเรื่อง

โพสต์7 ก.ค. 2556 23:16โดยMuhama Masong   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2556 00:26 ]

งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้เปิดช่องทาง "ตู้รับเรื่อง" ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา บุคลากร หน่วยงานภายใน มรย. หรือผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการแจ้งปัญหาการใช้งาน หรือใช้บริการ
จากงานระบบเครือข่าย เมื่อได้รับข้อมูลแล้วทางทีมงานระบบเครือข่ายจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล แล้วดำเนินการต่อไป
      ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ งานระบบเครือข่าย

โพสต์30 มิ.ย. 2556 08:09โดยMuhama Masong   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2556 08:13 ]

เว็บไซต์งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้จัดทำไว้เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ต่อไป

1-4 of 4