สถิติ‎ > ‎

Top Application Usage

สถิติการใช้บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
20 อันดับแรก ของการใช้บริการมากที่สุด (ตั้งแต่ 07072013 ถึง 02082013)


Comments