ไฟฟ้าขัดข้อง

โพสต์6 ส.ค. 2556 21:38โดยMuhama Masong   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2556 21:42 ]
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

          เมื่อช่วงเวลา 16.30 น. ถึง 18.40 น. ของวันที่ 3 ส.ค. 56 ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขัดข้อง ทำให้ระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย ติดตั้ง ณ อาคาร สวท. ชั้น 3 ขัดข้องไปด้วย มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

Comments