หอนอน นศ. ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต

โพสต์25 ก.ค. 2556 19:23โดยMuhama Masong   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2556 19:39 ]
          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับแจ้งจาก จนท. และ นศ. ของมหาวิทยาลัย เรื่อง "ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายไร้สายได้" ณ อาคาร หอนอนหญิง 06 ราชพฤกษ์ และหอนอนหญิง ปาริชาติ  
          ทางงานระบบเครือข่ายได้จัดส่งทีมงานไปตรวจสอบ (24 ก.ค. 56) พบว่าอุปกรณ์สลับสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Switch) ของอาคารหอนอน 06 และอุปกรณ์แปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Media Converter) ของอาคารภาควิชาการเกษตร ใช้การไม่ได้ คาดว่าได้รับความเสียหายการเหตุฟ้าผ่า ในส่วนของหอนอนหญิง ปาริชาติ ได้เปลี่ยนหัว RJ-45 ใหม่
          ทางทีมงานระบบเครือข่ายได้ทำการจัดหาอุปกรณ์ใหม่ติดตั้งทดแทน (25 ก.ค. 56) และสามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
รูปภาพแสดง อุปกรณ์แปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Media Converter) ติดตั้ง ณ อาคารภาควิชาการเกษตร

รูปภาพแสดง อุปกรณ์สลับสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Switch) ติดตั้ง ณ อาคารหอนอนหญิง 06 ราชพฤกษ์


Comments