วงจรสัญญาณอินเทอร์เน็ต Uninet ISP ขัดข้อง(ครั้งที่1 ก.ค./56)

โพสต์24 ก.ค. 2556 01:10โดยMuhama Masong   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2556 18:36 ]
          วันพุธที่ 24 ก.ค. 2556 วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขนาด 1 Gbps ของผู้ให้บริการ Uninet ขัดข้อง เมื่อช่วงเวลา 08.55 ถึง 10.45 น. และช่วงเวลา 13.58 น. ถึงปัจจุบัน มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและต่าง
ประเทศ ส่งผลให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายล่าช้ากว่าปกติ
          ในการนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์มีความจำเป็นจะต้องงดให้บริการเว็บไซตืบางประเภทเป็นการชั่วคราวตามมาตรการที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้

แสดง traffic down ของวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ Uninet ISP

          เมื่อเวลา 17.25 น. ของวันพุธที่ 24 ก.ค. 2556  วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขนาด 1 Gbps ของผู้ให้บริการ Uninet สามารถให้บริการได้ตามปกติ ระยะเวลาที่วงจรสื่อสารของ Uninet ISP ขัดข้องเป็นเวลา 4 ชม. 17 น.

แสดง traffic up ของวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ Uninet ISP

Comments