ข่าวสารระบบ IT ของมหาวิทยาลัย


ไฟฟ้าขัดข้อง

โพสต์6 ส.ค. 2556 21:38โดยMuhama Masong   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2556 21:42 ]

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

          เมื่อช่วงเวลา 16.30 น. ถึง 18.40 น. ของวันที่ 3 ส.ค. 56 ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขัดข้อง ทำให้ระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย ติดตั้ง ณ อาคาร สวท. ชั้น 3 ขัดข้องไปด้วย มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในช่วงวันและเวลาดังกล่าว

ปรับปรุงตั้งค่าอุปกรณ์ Core Switch/ไฟฟ้าดับ/ระบบ edoc ไช้ไม่ได้

โพสต์2 ส.ค. 2556 00:47โดยMuhama Masong   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2556 00:49 ]

          เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 56 ช่วงเวลา 12.00 น. - 13.00 น.ทางทีมงานบริษัทผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทีมงานระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ มีกำหนดการปรับปรุงค่าคอนฟิกของอุปกรณ์สลับสัญญาณระดับแกนหลัก (Core Switch) จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งติดตั้งประจำ 1) อาคาร สวท. 2) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 20 3) อาคารเรียนรวม 06 และ 4) อาคารภาควิชาศิลปกรรม 

รูปภาพแสดงการเชื่อมต่ออุปกรณ์สลับสัญญาณระดับแกนหลัก

         ช่วงเวลา 14.45 น. - 16.15 น. ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขัดข้อง อาจเกิดจากฝนตกหนัก มีลมพายุ ทำให้ฟิวส์สายส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงขาด มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าภายในอาคารบางอาคาร รวมถึงห้องควบคุมระบบ อาคาร สวท. ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ทำให้การปรับปรุงค่าคอนฟิกมีอุปสรรค ดำเนินการล่าช้า มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ทางทีมงานได้เร่งแก้ไขแล้วเสร็จเวลา 16.30 น. ของวันที่ 1 ส.ค. 56
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

          หลังจากระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ ทางทีมงานได้เปิดระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายภายในห้องควบคุมระบบอีกครั้ง มีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานได้ตามปกติหรือไม่ ทาง จนท. ได้ตรวจสอบพบว่าเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้ (ldap server)ของบุคลากรได้รับความเสีย มีผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้ ทาง จนท. ได้ตรวจสอบและแก้ไขให้แล้วเสร็จเวลา 23.50 น. ของวันที่ 1 ส.ค. 56

     

หอนอน นศ. ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต

โพสต์25 ก.ค. 2556 19:23โดยMuhama Masong   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2556 19:39 ]

          งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับแจ้งจาก จนท. และ นศ. ของมหาวิทยาลัย เรื่อง "ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายไร้สายได้" ณ อาคาร หอนอนหญิง 06 ราชพฤกษ์ และหอนอนหญิง ปาริชาติ  
          ทางงานระบบเครือข่ายได้จัดส่งทีมงานไปตรวจสอบ (24 ก.ค. 56) พบว่าอุปกรณ์สลับสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Switch) ของอาคารหอนอน 06 และอุปกรณ์แปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Media Converter) ของอาคารภาควิชาการเกษตร ใช้การไม่ได้ คาดว่าได้รับความเสียหายการเหตุฟ้าผ่า ในส่วนของหอนอนหญิง ปาริชาติ ได้เปลี่ยนหัว RJ-45 ใหม่
          ทางทีมงานระบบเครือข่ายได้ทำการจัดหาอุปกรณ์ใหม่ติดตั้งทดแทน (25 ก.ค. 56) และสามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
รูปภาพแสดง อุปกรณ์แปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Media Converter) ติดตั้ง ณ อาคารภาควิชาการเกษตร

รูปภาพแสดง อุปกรณ์สลับสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Switch) ติดตั้ง ณ อาคารหอนอนหญิง 06 ราชพฤกษ์


วงจรสัญญาณอินเทอร์เน็ต Uninet ISP ขัดข้อง(ครั้งที่1 ก.ค./56)

โพสต์24 ก.ค. 2556 01:10โดยMuhama Masong   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2556 18:36 ]

          วันพุธที่ 24 ก.ค. 2556 วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขนาด 1 Gbps ของผู้ให้บริการ Uninet ขัดข้อง เมื่อช่วงเวลา 08.55 ถึง 10.45 น. และช่วงเวลา 13.58 น. ถึงปัจจุบัน มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและต่าง
ประเทศ ส่งผลให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายล่าช้ากว่าปกติ
          ในการนี้ทางศูนย์คอมพิวเตอร์มีความจำเป็นจะต้องงดให้บริการเว็บไซตืบางประเภทเป็นการชั่วคราวตามมาตรการที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้

แสดง traffic down ของวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ Uninet ISP

          เมื่อเวลา 17.25 น. ของวันพุธที่ 24 ก.ค. 2556  วงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขนาด 1 Gbps ของผู้ให้บริการ Uninet สามารถให้บริการได้ตามปกติ ระยะเวลาที่วงจรสื่อสารของ Uninet ISP ขัดข้องเป็นเวลา 4 ชม. 17 น.

แสดง traffic up ของวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ Uninet ISP

ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย

โพสต์22 ก.ค. 2556 21:35โดยMuhama Masong   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2556 21:39 ]

          ตั้งแต่วันพุธที่ 24 ก.ค. 56 เป็นต้นไป ทางทีมงานบริษัทผู้รับจ้างและทีมงานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย (Access Point) เบื้องต้นดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายภายในอาคาร ต่อไปนี้ อาคารสำนักวิทยาบริการฯ, อาคาร 20 และอาคาร 04
          ในช่วงของการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายทดแทน มีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายได้ภาพประกอบจาก www.arubanetworks.com
แสดงอุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์ไร้สาย (Wireless LAN Controller) ที่ใช้งานภาพประกอบจาก www.arubanetworks.com
แสดงอุปกรณ์ไร้สาย (Access Point) ที่ใช้งาน

ปัญหาจากการต่ออุปกรณ์เครือข่ายบางชนิด

โพสต์20 ก.ค. 2556 01:11โดยMuhama Masong   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2556 01:12 ]

          ปัญหาผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เมื่อผู้ใช้ตรวจสอบ IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ จะได้รับ IP Address ที่ไม่ได้กำหนดใช้งานโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ เช่น 192.168.0.xxx, 192.168.1.xxx ซึ่งเป็น IP Address ค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์เครือข่ายบางชนิด เช่น Switch, ADSL Router Modem เป็นต้น  สาเหตุอย่างหนึ่งเกิดจากผู้ใช้งานนำอุปกรณ์เครือข่ายติดตั้งกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับตัวอุปกรณ์หรือการตั้งค่าอุปกรณ์ มีผลอาจทำให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้

       ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
      
          อย่างเช่นกรณีเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 19 ก.ค. 56 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบริเวณบ้านพักบุคลากรเชื่อมต่อกับอาคารศิลปกรรม(10B) ฝั่งหอศิลป์ไม่สามารถใช้งานได้ เกิดจากผู้ใช้ได้นำอุปกรณ์เครือข่ายชนิดหนึ่งมาเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้ตั้งค่าใด ๆ ทำให้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต 
แสดงตัวอย่างอุปกรณ์เครือข่าย ADSL Router+WiFi Modem

          ทางงานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงขอความร่วมมือผู้ใช้งานหากต้องการนำอุปกรณ์เครือข่ายใด ๆ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยกรุณาแจ้งให้ทางเน้าหน้าที่ทราบ และตั้งค่าอุปกรณ์ดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้งานต่อไป

หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด

โพสต์18 ก.ค. 2556 01:35โดยMuhama Masong   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2556 01:48 ]


          เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 56 ช่วงเวลา 09.45 น. - 10.30 น. หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดด้านหลังอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้ใช้งานบ้างอาคารไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต มีผลกระทบต่อห้องควบคุมระบบเครือข่าย (เวลา 10.10 น.) ระบบไฟฟ้าดับไปด้วย ระบบโทรศัพท์แบบไอพี ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยทั้งหมดไม่สามารถให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว (สามารถให้บริการได้ตามปกติเมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 18 ก.ค. 56)

ฟ้าผ่า/เครือข่ายอินเทอร์เน็ตฝั่งบ้านพักใช้ไม่ได้

โพสต์14 ก.ค. 2556 23:00โดยMuhama Masong

วันที่ 10 ก.ค. 56 ฟ้าผ่าบริเวณอาคารศิลปกรรม (10B) อุปกรณ์เครือข่ายได้รับความเสียหาย มีผลทำให้ผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฝั่งบ้านพัก (อ.ไกรสร) ไม่สามารถให้บริการได้

อุปกรณ์เครือข่ายที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฟ้าผ่า ดังนี้
1. Media Converter จำนวน 2 ตัว
2. Adapter สำหรับ Media Converter จำนวน 2 ตัว

ระบบ VoIP ไม่สามารถโทรออก-รับสายกับเครือข่ายภายนอก

โพสต์14 ก.ค. 2556 22:42โดยMuhama Masong

วันที่ 9 ก.ค. 56 ระบบโทรศัพท์แบบไอพี (VoIP) ไม่สามารถโทรออกและรับสายกับเครือข่ายโทรศัพท์ภายนอก สาเหตุเกิดจากผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์(TOT)

ส่งแฟกซ์ไม่ได้

โพสต์14 ก.ค. 2556 20:51โดยMuhama Masong

วันที่ 8 ก.ค. 56 ระบบโทรศัพท์แบบไอพี (VoIP) รับ-ส่งแฟกซ์ไม่ได้ที่งานพัสดุ

1-10 of 13

Comments