งานตรวจสภาพฯอุปกรณ์

เอกสารประกอบ 
งานตรวจสภาพอุปกรณ์เครือข่าย ครั้งที่ 2/2557

การกำหนดสิทธิ์เข้าถึงเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ 
- ทีมงานระบบเครือข่าย (เจ้าของ สามารถแก้ไข และดูเอกสารได้)
- ผู้ใช้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มีลิงค์สามารถดู (สามารถดูได้อย่างเดียว)
*จะดูเอกสารได้ ผู้ใช้ต้อง login ด้วยบัญชีของ @yru.ac.th
**แนะนำให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ Google Drive สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จะเข้าถึงเอกสารที่แชร์ไว้ได้ง่าย

งานตรวจสภาพอุปกรณ์ ครั้งที่ 2/2557


ข้อมูลการตรวจสภาพอุปกรณ์
- รายงานและประเมินผล การตรวจสภาพอุปกรณ์ ครั้งที่ 1/56
- รายงานและประเมินผล การตรวจสภาพอุปกรณ์ ครั้งที่ 1/57