Google Apps @YRU

เอกสารคู่มือ เทคนิคการใช้งาน Google Apps @YRU

ชื่อเอกสาร/เรื่องวดป.แก้ไขล่าสุดแสดงเอกสาร
คู่มือการใช้งาน Google Calendar 08 พ.ค. 57 คู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งาน Google Drive 08 พ.ค. 57 คู่มือการใช้งาน 
คู่มือการใช้งาน Google Groups 08 พ.ค. 57 คู่มือการใช้งาน 
แสดง 3 รายการจากหน้า เอกสารประกอบ Google Apps @YRU จัดเรียงตาม เวลาที่แก้ไข ดูเพิ่มเติม »

ตารางกิจกรรมการฝึกอบรม Google Apps

กิจกรรมวดป.หมายเหตุ
อบรมปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน Google Apps ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สวท. 31 มี.ค. - 1 เม.ย. 57 เอกสาร 
การประยุกต์ใช้สื่อสารข้อมูลด้วยบริการ Google Application 16 พ.ค. 57 เว็บเพจ 
แสดง 2 รายการจากหน้า ตารางการฝึกอบรม จัดเรียงตาม ลำดับที่ ดูเพิ่มเติม »