โครงการ พัฒนาฯด้าน ICT ปี 56

          ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนใต้ ปีงบประมาณ 56

รายการความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ ICT

        * ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง (08/07/56)

การเบิกจ่ายเงิบประมาณ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ ICT

        * ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง (08/07/56)
แสดง 9 รายการ
ลำดับกิจกรรมวดป.เริ่มวดป.สิ้นสุดรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสถานะ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับกิจกรรมวดป.เริ่มวดป.สิ้นสุดรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสถานะ
36/2556 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สาย ครุภัณฑ์ห้องศูนย์กลางข้อมูล และครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด 29 มีนาคม 2556 25 กันยายน 2556 ดำเนินการเสร็จแล้ว (95%)   
37/2556 จัดซื้อวัสดุพร้อมติดตั้งห้องศูนย์กลางข้อมูลและวัสดุกล้องวงจรปิด 29 มีนาคม 2556 25 กันยายน 2556 ดำเนินการเสร็จแล้ว (95%)   
38/2556 จัดซื้อวัสดุระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ 29 มีนาคม 2556 25 กันยายน 2556 ดำเนินการเสร็จแล้ว (100%)   
39/2556 จ้างติดตั้งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ 29 มีนาคม 2556 25 กันยายน 2556 ดำเนินการแล้ว (100%) 27 ก.ย. 56 (ตรวจรับ)   
40/2556 จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด 29 มีนาคม 2556 25 กันยายน 2556 ดำเนินการแล้ว (100%) - 27 ก.ย. 56 (ตรวจรับ)   
41/2556 จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สลับสัญญาณ ระบบโทรศัพท์แบไอพีและโปรแกรมบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายฯ 5 เมษายน 2556 3 สิงหาคม 2556 ดำเนินการเสร็จแล้ว (95%)   
42/2556 จัดหาอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์แบบ IP 5 เมษายน 2556 3 สิงหาคม 2556 ดำเนินการแล้ว (100%) 28 มิ.ย. 56   
44/2556 จัดซื้อระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย 17 เมษายน 2556 16 มิถุนายน 2556 ดำเนินการแล้ว(100%) มี.ค. 56   
47/2556 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 23 เมษายน 2556  ดำเนินการเสร็จแล้ว (95%)   
แสดง 9 รายการ
หน้าเว็บย่อย (1): ปฏิทินดำเนินงาน
Comments