หน้าแรก

นาย มูฮามะ มะสง 
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / รก.หน.งานระบบเครือข่าย
สังกัด งานระบบเครือข่าย ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประวัติด้านการศึกษา

ปี พ.ศ.ระดับการศึกษาสถานศึกษาURL
2554 กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มอ.หาดใหญ่ www.psu.ac.th 
2544 ปริญญาตรี (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา www.yru.ac.th 
2542 อนุปริญญา (คอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏยะลา www.yru.ac.th 
25-- ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปาโจ  
25-- ม.ต้น-ม.ปลาย โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา  
แสดง 5 รายการจากหน้า ประวัติการศึกษา จัดเรียงตาม ปี พ.ศ. ดูเพิ่มเติม »

ประวัติด้านการทำงาน

ปี พ.ศ.ตำแหน่งURL
2552 ตำแหน่งทางบริหาร / หน.งานระบบเครือข่าย  
2551 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)  
2548 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ/7415)  
2547 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ลูกจ้างชั่วคราว)  
2545 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ลูกจ้างชั่วคราว)  
แสดง 5 รายการจากหน้า ประวัติการทำงาน จัดเรียงตาม ปี พ.ศ. ดูเพิ่มเติม »

ประวัติด้านการเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมนา/ประชุม

ปี พ.ศ.ระยะเวลาหลักสูตรอบรม/สัมนา/ประชุมURL
2555 1 วัน (25 ต.ค. 55) สัมนาหัวข้อ "การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Cloud Computing" คำสั่ง 
2555 5 วัน (19-23 พ.ย. 56) Certified Network Professional คำสั่ง 
2554 23 ก.พ. 2554 Oracle Database 10g SQL Fundamentals I Certification 
2554 25 ก.พ. 2554 Oracle Database 10g SQL Fundamentals II Certification 
2554 4 มี.ค. 2554 Oracle Database 10g SQL Adminstration Workshop Certification 
แสดง 5 รายการจากหน้า ประวัติการอบรม/สัมนา/ประชุม จัดเรียงตาม ปี พ.ศ. ดูเพิ่มเติม »

วิทยากร/บรรยาย/ถ่ายทอดความรู้

ปี พ.ศ.รายละเอียดระยะเวลาURL
2556 การประยุกต์ใช้ Google Apps เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองค์กร 1 วัน (6 ก.พ. 56) รูปภาพกิจกรรม 
2556 การถ่ายทอดความรู้ด้านระบบเครือข่าย 5 วัน (7-11 ม.ค. 56) คำสั่ง 
2555 WorkShop "ประยุกต์ใช้ Google Apps เพื่อการเรียนการสอน 2 วัน (3-4 ธ.ค. 55) รูปภาพกิจกรรม 
แสดง 3 รายการจากหน้า วิยากร/บรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ จัดเรียงตาม ปี พ.ศ. ดูเพิ่มเติม »