פעילויות ללמידה בחירום

פעילות לשכבה א'-ב'

ביקור במושב (מתמטיקה)


שיבוץ מספרים ב"לוח תשע" (מתמטיקה)
(מבוסס על הפעילות במרכז הארצי למתמטיקה)

חנות צעצועים (מתמטיקה)

מילות שאלה - המשפחה (חינוך לשוני)
פעילות לשכבה ג'-ד'

פעילות לשכבה ה'-ו'

הדילמה של מורן (חינוך חברתי)
(מבוסס על הפעילות באתר מדע מנהל ונוער)

דילמת המסיבה (חינוך חברתי)
(מבוסס על הפעילות באתר מדע מנהל ונוער)

דילמת החברות הטובות  (חינוך חברתי)
(מבוסס על הפעילות באתר מדע מנהל ונוער)

פילנדרום  (מתמטיקה)

Comments