ค่า kSelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือตรวจสอบเงินชดเลยค่าก่อสร้าง (ค่าk) มติ ครม.และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์ของสำนักงบประมาณ ไฟล์ pdf 197 หน้า  5351 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 พ.ค. 2554 23:03 Aphisit Maksuwan
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
สูตรการปรับราคา 35 สูตร  63 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 31 พ.ค. 2554 23:28 Aphisit Maksuwan
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือการลงโปรแกรม CUCEM-K version2   779 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 มิ.ย. 2554 00:18 Aphisit Maksuwan
ċ

ดู
ฐานข้อมูลราคา สำหรับใช้ร่วมกับโปรแกรม CUCEM-K Version 2.0 (โปรแกรมคำนวณค่า k)  1 มิ.ย. 2554 00:17 Aphisit Maksuwan
ċ

ดาวน์โหลด
โปรแกรมคำนวณ ค่า k CUCEM-K Version 2.0  6171 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 1 มิ.ย. 2554 00:14 Aphisit Maksuwan
Comments