ETIČKA NAČELA YOGE

"No Yama, No Yoga"
Sri Dharma Mittra

Yame i Niyame su yoga etička načela, pravila ponašanja i prva dva stupnja Patanđalijeve Ashtanga yoge, bez kojih se niti jedna yoga ne može zvati yogom. Smatraju se najvažnijim dijelom yoga prakse koje trebaju biti integrirane u svaki drugi aspekt ili stupanj yoge. Ako ih se pridržavamo, naš život poprimit će tok napredka i svjesnosti a naša praksa imat će puno dublji smisao. Yame i Niyame su vrline, strogosti i pravila uzdržavanja koje razvijamo prema sebi samima i prema drugima kako bi duhovno napredovali i iskorijenili psihičke i fizičke slabosti.

YAME
predstavljaju naš odnos prema drugima i prema sebi samom.

1. AHIMSA - Znači nepovrijeđivanje, nenasilje, ne nanošenje povrijeda bilo kojem živom biću (uključujući i sebe) bilo fizički, emocionalno ili mentalno. Biti utemeljen u ahimsi znači biti blag, suosjećajan i pun ljubavi za druge. Vegeterijanska ishrana utemeljena je u ahimsi. Uči nas da volimo sva živa bića kao i sebe same.
2. SATYA - Znači istina ili istinoljubljivost. Satya nas upućuje da ne lažemo vlastitoj prirodi, i da živimo u skladu sa Apsolutnom Istinom. Pretpostavlja savršenu istinoljubivost u mislima, riječima i djelima gdje um misli istinu, jezik govori istinu, i cijeli je život vođen istinom.
3. ASTEYA - ne krađa. Znači da ne krademo od drugog živog bića niti mišlju, niti riječju, niti djelom. Krađa se ne odnosi samo na materijalne stvari već i na sve ostalo (vremena, ideja i dr.)
4. BRAHMACARYA - Znači umjerenost, nevinost, čistoću. Spolna energija je najvažnija energija tijela i uma a svaka emocija umanjuje moć rasuđivanja. Čistoća se gubi kroz strasti i požudu. Brahmacarya je suzdržavanje od intimnih odnosa i primjenjuje se u duhovnoj praksi yoge čime se kontrolira, um i osjetila. Kada se čovjek utemelji u brahmacharyi posjeduje energiju i vitalnost, odvažan um i moćan intelekt.
5. APARIGRAHA - Znači nevezanost, neposesivnost i neposjedovanje. Ne trebamo biti privrženi za materijalne stvari, osobe, događaje, ljubav, ugled i sl. ne treba gomilati stvari u životu i ne treba primati poklone koji nas uvjetuju na vraćanje zauzvrat. Pridržavanjem aparigrahe pojednostavljujemo svoj život i vježbamo svoj um, tako da nije uznemiren gubitkom stvari. Tada će sve što nam uistinu treba, doći samo od sebe i u pravo vrijeme.

NIYAME
predstavljaju odnos prema nama samima.
1. SAUCHA je čistoća. Unutarnja čistoća su čiste, jasne, ispravne misli i želje, smiren i usredotočen um. Vanjska čistoća se odnosi na čistoću govora, tijela i održavanje čistoće okoline. Saucha je trostruka čistoća – uma, nadija i tijela. Takvo unutrašnje pročišćavanje daje sjajnost i užitak te donosi blagonaklonost.
2. SANTOSHA je zadovoljstvo koje podrazumijeva sposobnost spokojnog prihvaćanja i dobrih i loših stvari ili stanja u životu, onakvima kakve jesu i to nevezano, odvojeno. Unutrašnje zadovoljstvo je najveće blago koje možemo posjedovati. Um koji nije zadovoljan ne može se koncentrirati. Razumijevanje da je sve materijalno prolazno.
3. TAPAS podrazumjeva samodisciplinu, pročišćavanje, strpljenje, strogosti i ustrajnost u neprekidnom vježbanju. Trebamo uvijek biti pažljivi i oprezni, kontrolirajući svoj um i osjetila. Kroz tapas prihvaćamo odgovornost i disciplinu kroz tehnike yoge dok disciplina u potpunosti ne postane navika i dio života u kojem se uživa. Pritom se ne veže za osjetilna zadovoljstva, um je čist i moćan a snaga volje je ogromna. Tapas ima tri vrste: povezane uz tijelo, govor i um.
4. SVADHYAYA je učenje kroz koje razlikujemo što je stvarno a što iluzija (maya) i kroz koje se izvlači ono najbolje iz osobe. Svadhyaya je obrazovanje samoga sebe, proučavanje svetih spisa, knjiga mudrosti i sl. Pomoću svadhyaye spoznajemo pravu prirodu duše i razvijamo komunikaciju s božanskim.
5. ISHVARA PRANIDHANA je odanost i prepuštanje božanskome. Ishvara Pranidhana je istinska težnja da se cijelim bićem - mišlju, tijelom, riječju i djelom posvetimo božanskom, uzvišenom i da iz sebe iskorijenimo sve sitne slabosti. Kroz Ishvaru Pranidhanu svoj život, svoju volju i djela u potpunosti posvećujemo Bogu a onaj koji ima vjeru u Boga ne očajava i ne troši svoje vrijeme uzalud. Rezultat Ishvare Pranidhane je mentalna snaga i duhovno prosvjetljenje.