UČITELJI DIVYE

YAME I NIYAME

Yame i Niyame su prva dva stupnja Ashtanga yoge, bez kojih se niti jedna yoga ne može zvati yogom. Smatraju se najvažnijim dijelom te yoga prakse koje bi se trebale integrirati u svaki drugi aspekt ili stupanj. Ako ih se pridržavamo, naš život poprimit će tok napredka i svjesnosti a naša praksa imat će puno dublji smisao. One su vrline, strogosti i pravila uzdržavanja koje razvijamo prema sebi samima i prema drugima a imaju zadatak iskorijeniti psihičke i fizičke slabosti.

Yame
predstavljaju naš odnos prema drugima kao i prema sebi samom.

 

1.    AHIMSA - Znači nepovrijeđivanje, nenasilje, ne nanošenje povrijeda bilo kojem živom biću (uključujući i sebe) bilo fizički, emocionalno ili mentalno. Način da drugi prema nama postupaju dobro je da i mi prema njima postupamo drobro. Biti utemeljen u ahimsi znači biti nježan, suosjećajan i pun ljubavi za druge. Vegeterijanska ishrana utemeljena je u ahimsi. Uči nas da volimo sva živa bića kao i sebe same te razvija suosjećanje i nježnost.

 

2.    SATYA - Znači istina ili istinoljubljivost. Satya nas upućuje da ne lažemo vlastitoj prirodi, vlastitoj intimi. Pretpostavlja savršenu istinoljubivost u mislima, riječima i djelima gdje um misli istinu, jezik govori istinu, i cijeli je život vođen istinom. 

 

3.    ASTEYA - ne krađa. Znači da ne krademo od drugog živog bića niti mišlju, niti riječju, niti djelom. Krađa se ne odnosi samo na materijalne stvari već i na sve ostalo. Pod izrazom asteya podrazumjeva se i nepoštenje, izigravanje povjerenja i zloupotreba. Tako npr. možemo krasti vrijeme – druga osoba čeka, a nije bilo pravog razloga da se ne dođe na vrijeme. Isto tako krasti ideje drugih koči vlastitu originalnost izraza.

 

4.    BRAHMACARYA - Znači umjerenost, nevinost, čistoću. Spolna energija je najvažnija energija tijela i uma a svaka emocija umanjuje moć rasuđivanja. Um gubi prvobitnu čistoću kroz strasti i požudu. Brahmacarya je za spiritualni napredak kao elektricitet za električnu žarulju i ona je 3/4 spiritualne prakse. U užem smislu radi se o seksualnoj apstinenciji tj. suzdržavanju od erotskih želja, misli, riječi i djela, a u širem smislu se odnosi na kontrolu svih osjetila, uma, želja i misli. Kada se čovjek utemelji u brahmacharyi posjeduje energiju i vitalnost, odvažan um i moćan intelekt.

 

5.    APARIGRAHA - Znači neposesivnost, neposjedovanje, nevezanost. Kroz nju ne razmišljamo „ja“ i moje. Ne trebamo biti privrženi za materijalne stvari, osobe, događaje, ljubav, ugled i sl. Nismo vezani ni za što nego smo potpuno slobodni. Ona se odnosi i na to da ne gomilamo stvari u životu kao i da ne primamo poklone koji nas uvjetuju na vraćanje zauzvrat. Pridržavanjem aparigrahe pojednostavljujemo svoj život i vježbamo svoj um, tako da nije uznemiren gubitkom stvari. Tada će sve što nam uistinu treba, doći samo od sebe i u pravo vrijeme.
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Niyame su pet pravila pridržavanja koje nas upućuju što da radimo i imaju za zadatak samopročišćavanje putem discipline, njegovanje duševnog zadovoljstva, učenje o Istini i predanost božanskom. One predstavljaju odnos prema nama samima.

1.    SAUCHA - Znači čistoću i pročišćavanje. Dijeli se na unutarnju koja označava čiste, jasne i ispravne misli i želje, smiren i usredotočen um i na vanjsku koja označava čistoću govora i tijela kao i održavanje čistoće okoline. Saucha se odnosi na trostruku čistoću – čistoću uma, nadija i tijela. Takvo unutrašnje pročišćavanje daje sjajnost i užitak te donosi blagonaklonost.

2.    SANTOSHA - Znači zadovoljstvo koje podrazumijeva sposobnost spokojnog prihvaćanja i dobrih i loših stvari ili stanja u životu. Prihvaćamo ih sa zadovoljstvom onakvima kakve jesu. Nevezano, odvojeno. Unutrašnje zadovoljstvo je najveće blago koje možemo posjedovati. Santoshu treba uzgajati jer um koji nije zadovoljan ne može se skoncentrirati. Zadovoljstvo i smirenost dolaze kada vatra duha ne treperi na vjetru želja tj. kad spoznamo da je sve bogatstvo ovog svijeta prolazno.

3.    TAPAS - Riječ tapas dolazi iz korijena riječi ''tap'' što oynačuje svijetliti, gorjeti ili nešto raditi svim srcem i riječiaskoja značu "ja". To govori da se trudimo svim srcem. Podrazumjeva samodisciplinu, pročišćavanje, strpljenje, strogosti i ustrajnost u neprekidnom vježbanju. Trebamo uvijek biti pažljivi i oprezni, kontrolirajući svoj um i osjetila. Kroz tapas prihvaćamo odgovornost i disciplinu kroz tehnike yoge dok disciplina u potpunosti ne postane navika i dio života u kojem se uživa. Pritom se ne veže za osjetilna zadovoljstva, um je čist i moćan a snaga volje je ogromna. Tri su vrste tapasa:  povezane uz tijelo (kayika), govor (vachika) ili um (manasika).

4.    SVADHYAYA - 
Znači učenje kroz koje razlikujemo što je stvarno a što iluzija (maya) i kroz koje se izvlači ono najbolje iz osobe. Svadhyaya označava obrazovanje samoga sebe, proučavanje svetih spisa, knjiga mudrosti i sl. Pomoću svadhyaye spoznajemo pravu  prirodu duše i razvijamo komunikaciju s božanskim. Dolazi do promjene u pogledu na život i počinje se shvaćati kako je smisao postojanja obožavanje (bhakti). Svadhyaya je jedna od glavnih osnova Kriya yoge - put pročišćavanja.

5. ISHVARA PRANIDHANA - Znači odanost i prepuštanje božanskome. Ishvara Pranidhana je istinska težnja da se cijelim bićem - mišlju, tijelom, riječju i djelom posvetimo božanskom, uzvišenom i da iz sebe iskorijenimo sve sitne slabosti. Kroz Ishvaru Pranidhanu svoj život, svoju volju i djela u potpunosti posvećujemo Bogu a onaj koji ima vjeru u Boga ne očajava i ne troši svoje vrijeme uzalud. Rezultat Ishvare Pranidhane je mentalna snaga i spiritualno prosvjetljenje.


___________________________________________________________________________________________________
 
DIVINE BALANCE ... TAKE YOUR TIME