VINYASA - DINAMIČNA ILI FLUIDNA YOGA

HATHA VINYASA
Radi se yoga po tradicionalnom sustavu Hatha yoge (Pozdravi Suncu/Asane) u koji je uključena izazovna i graciozna Vinyasa serija koja služi kao warm-up.

SHAKTI KRIYA VINYASA
Je sat koji je kombinacija hatha yinyase i kundalini yoge. Koristi mnoge kriye za pročišćavanje i ima specifičan tok sata.

VINYASA YOGA

Vinyasa Yoga objedinjuje najjače elemente Ashtange i Iyengar yoge. Dolazi iz Power Vinyasa Yoge koja se podučavala u prvoj hrvatsko-američkoj školi u Zagrebu NAVA. Pridržava se određenog slijeda asana koji prati Ashtanga yoga slijed, Pozdrave Suncu i njihov produžetak, ujjayi pranayama, bandhe i drishti (pogled). Iako postoji standardizirani redoslijed koji prati osnove Vinyasa krame ili inteligentnog povezivanja položaja, učitelj sam može stvoriti određenu sekvencu sa specifičnom namjerom, međutim također postoji određeni slijed vježbi kojeg se učitelj pridržava. Ranih devedesetih godina učitelji Beryl Bender Birch (New York) i Bryan Kest (Los Angeles) nakon dugogodišnjeg vježbanja Ashtanga yoge u Indiji kod Patabhi Joisa prilagodili su je zapadnom svijetu kako bi bila prihvaćena. Tako je nastala Power Yoga koja je ubrzo postala popularan način za vježbanje joge koji privlači zapadnjake na kreativan i fizički izazovan način. Nadalje nastaju razni Vinyasa stilovi jer su mnogi učitelji stvarali svoje specifične slijedove vježbanja od kojih svaki ima neku svoju jedinstvenu varijaciju. Poznati učitelji su Cindy Lee, Seane Corn, Shiva Rea, Jivamukti yoga, Erich Schiffmann, Baron Baptist, Rodney Yee, Mark Giubarelli i dr. U Divyi imamo utjecaj yoge koji je kombinacija Bryan Kest, Seane Corn i Cindy Lee.* POWER VINYASA (dinamična verizija za napredne): Dinamičan slijed vježbanja koji uključuje izazovnije položaje, bilo vježbi ravnoteže i razvijanja fokusa, snage ruku, obrnutih položaja i slično. Izgrađuje fleksibilnost, snagu i pokretljivost što za rezultat ima postizanje ravnoteže između uma, tijela i duha. Učinci na tijelo su izuzetno pozitivni jer jača mišiće na pravilan način, pospješuje znojenje i detoksifikaciju organizma. Zahvaljujući ovladavanju koordinacijom disanja i pokreta, ujedno se poboljšava koncentracija, postiže smirenje i otklanja stres. Tijelo se pročišćava i puni vitalnom životnom energijom dok se um smiruje i jača koncentracija. Na kraju dinamičnog sata potpuno se opušta u dubokoj relaksaciji. 
* VINYASA FLOW (srednje dinamičan sat, laganijeg tempa) Laganija i manje intezivna inačica Power Vinyase namijenjena srednje naprednim vježbačima. 
* SLOW FLOW (za napredne početnike i srednje): Odličan izbor za sve vrste polaznika, od početnika do naprednih koji kroz sat uče više o vinyasi i povezivanju daha sa pokretom pripremajući se tako za naprednije satove ili žele opuštajuću atmosferu i usporeniji ritam. Sat započinje kratkom koncentracijom i osvješćivanjem daha, polako se prelazi na lagano i nježno zagrijavanje poslije čega slijede Pozdravi Suncu u kojima se isprepliću asane s dovoljno zanimljivih izazova pristupačnih svim polaznicima. Pri kraju sata ponovno se vraća i centrira snaga na prostirci da bi se sat priveo kraju u dubokoj relaksaciji.
* SLOW FLOW RESTORATIVE: Ovaj joga sat je za sve one koji žele probati kako je raditi jogu sa pomagalima poput raznih jastuka, dekica, remena i sl. Sat je kao i kod Slow flow a pomagala su tu za dublja protezanja i opuštanja kroz koje možete puno dublje ulaziti u joga položaje na jedan sasvim novi način. Restorative yoga se u Divyi radi prema učenju BKS Iyengara.