THE POWER OF MANTRAS - SNAGA MANTRI

TEČAJ MANTRI SA ANANDOM

27-28.9. u Divyi! Od 19-22h. 

Cijena tečaja je 300 kn. Informacije i obavezne prijave na divya@yogazagreb.com, tel: 0994922261. Dobro došli!

Ananda Vdovic

Born and raised in Germany, Ananda started to get interested in Self-realization and spirituality at an early age. She learned meditation in 1970 and later lived withdrawn from the world in Silence for 3 years, spending her days and nights absorbed in the Bliss (Ananda) of her inner Self. This is why she was given the name Ananda = Bliss. During these years higher states of consciousness opened up for her. Then she came out and shared her realization by teaching Thousands of people meditation and Self-awareness internationally. Ananda also worked as an architect and is an accomplished artist and singer. Her paintings of Divine beings radiate the beauty of the heavenly realms and are widely recognized. Her CDs “Sacred Chants of Devi” and “Durga-Mantras for Protection” are played in many Self-development workshops all over the world: www.anandasart.com

Introduction Talk:  Saturday, September 20 (19-22 h)

Course date:  Saturday-Sunday, September 27-28 (19-22 h)

Price: 300 kn. Info & reservations: divya@yogazagreb.com, 0994922261

 

Ananda Vdovic:

Rođena je u Njemačkoj, već od mlade dobi zanima se za samorealizaciju i duhovnost. Kao dijete znala je satima boraviti u stanjima dubokog unutarnjeg transa. Meditaciju je naučila 1970. godine i kasnije, povučena od svijeta, proživjela three godine u tišini, provodeći noći i dane u blaženstvu (anandi) unutarnjeg Ja. Tih godina, otvaraju joj se uvidi viša stanja svijesti. Nakon toga dijeli svoje iskustvo kroz podučavanje tisuća ljudi diljem svijeta, meditaciji i samosvijesti. Ananda je također radila kao arhitektica i priznata je umjetnica i pjevačica. Njene slike božanskih bića zrače ljepotu nebeskih carstava i naširoko su poznate. Njeni CD-ovi „Sacred Chants of Devi“ i „Durga - Mantras for Protection“ sviraju se na brojnim radionicama samorazvoja diljem svijeta.      

www.anandasart.com