SEMINAR SVJESNA KOMUNIKACIJA

Svjesna komunikacija ili transformacijska komunikacija

25-26. svibnja 2013 u Divyi

Predavač: Goran Pejaković (Govindananda das)

Seminar se bazira na načelu nenasilne komunikacije tj. prirodnom stanju komunikacije iz srca kada nije prisutno nasilje. Diljem svijeta ljudi govore da žele pridonijeti dobrobiti drugih, biti povezani i komunicirati s drugima skladno i u ljubavi, međutim zašto onda ima toliko nesklada i sukoba?
Posebno u današnjem vremenu stresa i brzine potrebno je ponovno oživjeti istinske ljudske vrijednosti i komunicirati na konstruktivan i skladan način, jezikom srca.

Nenasilna komunikacija temelji se na ideji da sva ljudska bića imaju sposobnost za suosjećanje. Navike razmišljanja i govorenja koje dovode do uporaba nasilja (psihičkog i fizičkog) su naučila kroz kulturu. Nenasilna komunikacija predlaže da, ako ljudi mogu identificirati svoje potrebe, potrebe drugih i osjećaje koji okružuju ove potrebe, harmonija se može postići.


Seminar će vam pomoći:

- Usavršiti znanja komunikacije sa sobom i drugima usklađeno s vlastitim vrijednostima, stavovima i djelima. Omogućiti si da steknemo vještine koje nam daju priliku da 'budemo promjena koju želimo vidjeti'.

- Suočiti se s vlastitim prostorom za poboljšanje kako bi na čvrstim temeljima gradili komunikaciju i odnose koji zadovoljavaju naše stvarne potrebe.

- Steći jasan i praktičan uvid u vlastite osjećaje i potrebe i njihovu presudnu važnost za naše zdravlje, odnose i zadovoljstvo u životu i radu. - Komunicirati na razini srca.

- Ovladati jednostavnim principima komunikacije koji nas vode do suosjećajnosti, povećanja kvalitete života i balansiranog života, govora i djelovanja.

- Naučiti prepoznati vlastita toksična uvjetovanja, nadići ih i otkriti iznova vrline i ljubav u sebi i drugima.

- Usvojiti komunikaciju koja uči vidjeti svijet na način da možemo ostvariti svoje najuzvišenije potencijale na svim područjima života.

- Povezati komunikaciju s izvorom svega i ostvariti najviše razine povezanosti – yoga komunikacije.

Namjena: Svima koji trebaju kvalitetnije i svrsishodnije odnose na poslu, u obitelji, s prijateljima i susjedima, i drugim osobama s kojima dolaze u kontakt. Posebno je namjenjeno osobama kojima je profesija rad s ljudima. Svima koji, suočeni s izazovima svakodnevnice, trebaju alat da bolje komuniciraju sa samim sobom i s drugima, te kreiraju život ispunjen radošću i dubljim smislom.

Interaktivno predavanje, vježbe, video materijali.

Kada: 25-26.5.2013. subota i nedjelja od 10-14h

Gdje: Kralja Držislava 14

Cijena: 350 KN

Prijave i info na sandra@yogazagreb.com ili tel: 0994922261. Rezervacija i akontacija za tečaj je 150 kn. Hvala i dobro došli

Goran Pejaković (Govindananda das)

Goran je predavač, savjetnik i osobni trener  i mentor koji njeguje konzistentnost, holistički pristup i posvećenost cjeloživotnom učenju. Iza sebe ima 20 godina duhovnog života i iskustva prenošenja životnih znanja;  individualno, kroz seminare i radionice, te rad u školi.

Organizator je retreata za osobni razvoj, a svoje obrazovanje stečeno u Europi i Indiji upotpunjava znanjem s područja medijacije i rješavanja konflikata kao ombudsman za područje Hrvatske u okviru međunarodne duhovne organizacije.


___________________________________________________________________________________________________