UČITELJI DIVYE

PRANA

Prana
je životna (vitalna) energija ili snaga života.
U prirodi postoje tri najveća izvora prane - zrak, sunce i zemlja a četvrti izvor dolazi iz Nebeskog svoda, putem meditacije ili molitve. Prana svim živim bićima daje život i održava naše tijelo živim i zdravim. Prilikom samog začeća spaja se sa našim materijalnim dijelom bića i tako postajemo jedna cjelina. Ispoljava se kroz sedam osnovnih energetskih centara (čakre) i teče različitim energetskim kanalima (nadi) unutar tijela. Tri najvažnija kanala ili puta pranične energije su Ida nadi, Pingala nadi i Sushumna nadi. Potpuno znanje o njima pomaže da se shvati prana. Da bi upravljala tjelesnim funkcijama, prana se ispoljava i u obliku pet glavnih prana ili prana vayus poznatih kao prana, apana, samana, udana i vyana.
Pranayama ili kontrola prane putem daha omogućuje čovjeku da upije veliku količinu prane koja će se pohraniti u mozak i živčane centre te upotrijebiti kad će biti potrebno. Kao što krvotok apsorbira kisik, tako i živčan sustav uzima pranu i troši je kao živčanu silu za procese mišljenja, želja i dr. Svaka funkcija tjelesnih organa ovisna je o živčanoj energiji koju dobavlja prana, bez nje srce ne može kucati, pluća ne mogu disati, krv ne može cirkulirati, a razni organi ne mogu obavljati svoje normalne funkcije. Prana  magnetizira željezo u organizmu te stvara auru kao prirodno zračenje. 
 
___________________________________________________________________________________________________

 

DIVINE BALANCE ... TAKE YOUR TIME