O YOGI‎ > ‎

AYURVEDA

Ayurveda je cjeloviti sustav liječenja. Ayu znači "život" a veda "znanje". Stoga Ayurveda znači "znanost o životu". Ayurveda je zabilježena sanskrtom u Vedama prije 5000 godina. Znanje sadržano u Ayurvedi je od trajne vrijednosti. Ayurvedska se znanost ne temelji na promjenljivim podacima. Ono nije podložno nesavršenstvima i netočnostima empirijske (zapadne) medicinske znanosti. Ayurveda je znanje koje nije ograničeno nekim vremenskim razdobljem i objašnjenja koja se ovdje navode poslužit će čitaocu tijekom cijelog života. Ayurveda sadrži osam osnovnih grana medicine: pedijatriju, ginekologiju, primaljstvo, oftalmologiju, gerijatriju, otorino-laringologiju, opću medicinu i kirurgiju.

Ayurveda ne obuhvaća samo znanost već i religiju (yogu) i filozofiju. Ayurveda je znanje o tome kako se istina izražava u životu. Ayurveda nije samo sustav medicine već znanost o zdravstvenom uzdizanju namijenjena da poveća našu dobrobit i sreću u svakom pogledu. Ona nam pokazuje ne samo kako da tretiramo bolest, već na koji način da živimo i dostignemo prirodno zdravlje, harmoniju i blaženstvo i maksimalno iskoristimo naše sposobnosti za dostizanje krajnjeg cilja, tj. savršenog zdravlja i sreće. Harmonija i blaženstvo je naše prirodno stanje. Da bi održali to stanje moramo poznavati našu prirodu i živjeti u skladu s njom, s našim realnim potrebama. To je ključ zdravlja.

To je znanost o SAMOBRIZI koja nas poučava da živimo zdravo i sretno do smrti i u idućem životu. Nitko osim nas samih ne može nam podariti savršeno zdravlje, tj. fizičko i umno zdravlje, blaženstvo i vječnost. Svatko može i dužan je naučiti praktična znanja samoozdravljenja koja su navedena u Ayurvedi. Svatko može potpuno ukloniti ili znatno smanjiti bolesti uravnoteženjem svih energija u tijelu. Ayurveda uči da je čovjek mikrosvemir, tj. svemir unutar svemira. Postojanje pojedinca neodvojivo je od sveukupnog svemirskog očitovanja. Ayurveda promatra zdravlje i bolest u cjelini, uzevši tijesnu povezanost osobnog i svemirskog duha, osobne i svemirske svijesti, energije i tvari. Ayurveda jasno osvjetljava osnovne zakone i principe koji upravljaju životom na Zemlji.

Razumjeti Ayurvedu znači, razumjeti sile koje uzrokuju naše blagostanje kao i one koje leže u korijenu naše bolesti. "Sushruta i Charaka Samhita", su glavni komentari Ayurvede koji su dostupni danas, daju smjernice za zdravlje. U djelu Sutra Sthan, Sushruta kaže da savršeno zdravlje postoji kada su prisutna tri faktora:

a) sve doshe (energije) trebaju biti u odgovarajućoj ravnoteži
b) sva osjetila trebaju skladno funkcionirati
c) duša treba biti blažena

Što Ayurveda nudi - osnovni cilj i postulati Ayurvede

1. Dostizanje prirodnog zdravlja
2. Zaštita ili održavanje našeg zdravlja u cijelosti (grubog i suptilnog materijalnog tijela)
3. Krajnje oslobođenje od patnje i blaženstvo u ovom životu

Posljednji cilj može biti dostignut potpunim slijeđenjem reguliranog dnevnog ponašanja i sezonskih propisa, uzimanjem tvari za dugovječnost i pomlađivanje i yoga vježbe. Ovo potpuno slijeđenje je uvjet za uspjeh, tj. neprestano zdravlje i harmoniju. Potpun pristup Ayurvede je osnova na temelju prirodnog poticaja u tijelu za zaštitu života. U Charaka samhiti stoji da svako živo biće posjeduje tri osnovna ili prirođena instinkta ili želje:

- instinkt za samozaštitom ili zaštitom života
- instinkt za blagostanjem i
- instinkt za samospoznajom.

Od početka života postoji instinkt za zaštitu od negativnih utjecaja i djelovanja. Osjećamo da bi trebali biti zdravi, vječni i blaženi. Zdravlje, harmonija, vječnost i blaženstvo je naše prirodno svojstvo. Ne znamo kako to dostići. Ayurveda daje praktično znanje kako to dostići. Ako to nećemo ili ne znamo moramo patiti: Harmonija znači da ovo grubo tijelo, fino tijelo (um, inteligencija i lažni ego) i duša djeluju zajednički - prirodno. Vječnost znači da se više ne rađamo i ne umiremo (to je život u duhovnom, a ne u ovom materijalnom svijetu). Blaženstvo znači da smo uvijek sretni. Ta sreća je iznad bilo koje materijalne sreće.

Ayurveda u dovoljnoj mjeri govori o savršenom zdravlju i kako ga dostići. Govori tko se smatra savršeno zdravom osobom. Onaj čije su tjelesne energije (vata, pitta, kapha) u ravnoteži sa izbalansiranom probavom i metabolizmom (agnijem), čije je djelovanje tjelesnih tkiva i izlučivanje otpadnih tvari normalno i tko pravilno djeluje u sretnom stanju postojanja, istinski je (savršeno) zdrava osoba.
 
Ayurvedski životni propisi za prirodno zdravlje

Svaki ozbiljni student Ayurvede trebao bi u skladu s ovim propisima načiniti program za svoj osobni život. Trebao bi to napisati i striktno slijediti. Takav ayurvedski prirodni način življenja trebao bi postati prirodna potreba i navika svakog ljudskog bića. Odgovorni smo i dužni brinuti se o sebi. Ako slijedimo ayurvedska propisana pravila života tijekom cijelog života možemo dostići dugovječnost, zdravlje i blaženstvo.

Ayurveda preporuča tri važna, u prvom redu, preventivna pravila ili propisa za tu svrhu:
1. Osobna higijena i navike Ovdje su uključeni dnevni propisi, sezonski (tijekom godišnjih doba) propisi i etički ili moralni propisi. Sve ovo obuhvaća i pravilnu svakodnevnu ishranu, fizičku, psihičku i spiritualnu harmoniju.

2. Metoda dugovječnosti, pomlađivanja i okrijepljenja Ovdje se koriste pomlađivačke i okrijepljujuće tvari. To su specijalne biljke koje odgađaju starost, daju snagu i imunitet, poboljšavaju mentalnu sposobnost i povećavaju vitalnost. Ovdje su uključene i afrodizijske biljke koje povećavaju plodnost i seksualnu moć.

3. Yoga vježbe (asane) Ovo je posebna disciplina i kao oblik medicine smatra se dijelom pomlađivačke metode u Ayurvedi. Yoga vježbe drže grubo tijelo i um sposobnim i daju postojanost, te sprječavaju starenje i bolesti.
 
Proces liječenja
Za trajno ozdravljenje svatko treba prvo ukloniti uzroke bolesti, tj. odbaciti pogrešnu ishranu i način življenja, a zatim primijeniti proces pročišćenja i ozdravljenja. Ako ne uklonimo spomenute uzroke, bolesti će se ponovno vratiti.
 
Izvor: AVADHUTA

Za ayurvedsko savjetovanje i tretmane obratite se na: petra@yogazagreb.com, 098614957.