NADIJI

Nadiji
su energetski kanali ili prijenosnici energije u tijelu.
Nadi doslovno znači "tok" ili "strujanje". To su putevi kojima životna energija (Prana) struji kroz tijelo i aktivira energetske vrtloge (Čakre). Zamislite ih poput arterija u tijelu ili živčanog sustava. Prema vedskom znanju Ima ih oko 72.000, a najvažniji i najvitalniji su tri glavna kanala Ida, Pingala i Sushumna Nadi.

Svakim udisajem Nadiji apsorbiraju energiju iz zraka, a izdisajem izbacuju toksine, kao što i s krvlju koja se opskrbljuje kisikom dok protječe plučima pri udisaju, a izbacuje štetne stvari pri izisaju.

Ida Nadi putuje lijevom nosnicom i predstavlja mjesečev (ženski) princip "Ha", emocije i pasivnost. Pink je boje, aktivna je noću, podupire san, često se naziva i Chandra Nadi.

Pingala Nadi putuje desnom nosnicom i predstavlja sunčev (muški) princip "Tha", intelekt, volju, temperament i aktivnost. Plave je boje, aktivan je danju, često se naziva i Surya Nadi.


Sushumna Nadi
je centralni kanal koji se proteže unutar kičmene moždine, počevši u posljednjem donjem kralješku sa krajem u kruni glave. Sushumna prestavlja jedinstvo i harmoniju suprotnosti na svim nivoima, pa tako ravnotežu i spajanje suprotnih principa Ide i Pingale. Sushumna nadi je i staza kojom putuje probuđena Kundalini. Srebrnkaste je boje
.
 
Ida i Pingala nadi su direktno povezani sa radom autonomnog živčanog sustava, simpatičkog i parasimpatičkog živčanog sustava koji regulira različite funkcije tijela.
Simpatički sistem ubrzava životne procese (npr. otkucaji srca, brzina disanja, povećava tjelesnu temperaturu, vježbanje Pozdrava Suncu dok parasimpatički usporava životne procese i čuva rezervne energije tijela (kroz opuštanja, Shavasana, Balasana). Svojom voljom sami stvaramo ravnotežu duha i tijela, a ujedinjenjem Ha i Tha tj. Idom i Pingalom, bavi se Hatha yoga. Kada ih aktiviramo, balansiramo te dvije suprotne energije u tijelu i aktiviramo središnji Sushumna nadi.
 
Kada se Ida i Pingala sretnu u Manipura čakri, tj. prana (snaga udaha) i apana (snaga izdaha) budi se Sušumna nadi. Manipura čakra je jedino mjesto kroz koje prana i apana zajedno ulaze u Sushumnu, odnosno središnji živčani sustav. Tada vaša koncentracija završava, a počinje meditacija.