VEČERI VEDSKE MUDROSTI U DIVYI

DREVNA MUDROST VEDA

Ovo je popis seminara o vedskom znanju i mudrosti koji se redovno održavaju u Divyi od 2010 g. i predaje ih vrsni poznavaoc Veda Kristijan Kolega (Kakudmi das). Predavanja traju oko 2 sata sa pitanjima i odgovorima na kraju. Na predavanje se nije potrebno prethodno najaviti i svi su dobrodošli. PROVJERITE NAJAVE I RASPORED! 

Za ovakva se predavanja u Divya-yoga centru ulaz naplaćuje, za članove yoga centra 30 kn a za sve ostale 50 kn.

Što su Vede? Drevna mudrost Veda prožima se kroz većinu modernih znanja i spoznaja modernog čovjeka. Mudrost je starija od 5000 godina i pokriva znanje kako iz domene materijalnog tako i duhovnog svijeta. Opseg znanja ogroman je a kroz ovaj ciklus predavanja pokrit će se osnove vedske mudrosti i tema koje obrađuje.

TEME PREDAVANJA: 

ZAHVALNOST

TEMELJNI PRINCIPI SLOBODNE VOLJE

ZAKON PRIVLAČENJA (Da li i kako funkcionira?) 

Razlika između jastva i lažnog ega. 

Pronalaženje straha i bijesa. 

Tri vezujuće sile (gune) materijalne prirode.

Tko je pravi duhovni Učitelj (Guru). 

Narcizam - najopasnija bolest moderne civilizacije 

Poniznost - lijek protiv narcizma.

Četiri principa slobode.

Uloga muškarca i žene u vedskoj kulturi.

Polubogovi i demoni u vedskoj tradiciji

"Gune - Tri vezujuće sile materijalnog svijeta"

RAZLIKA IZMEĐU LJUBAVI I POŽUDE

KAKO ODABRATI DUHOVNO VODSTVO

TKO JE BOG?