UČITELJI DIVYE

VEČERI VEDSKE MUDROSTI U DIVYI

DREVNA MUDROST VEDA
Ovo je popis seminara o vedskom znanju i mudrosti koji se održavaju redovno nedjeljom u Divyi od 19-21h. Predavanja traju oko 2 sata sa pitanjima i odgovorima na kraju. Na predavanje se nije potrebno prethodno najaviti i svi su dobrodošli. 

___________________________________________________________________________________________________
8.12. u 19:00
Predavanje "ZAHVALNOST" Kristijana Kolege
Zahvalnost je poseban filter percepcije u kojem osoba vidi sve oko sebe kao izvor ljubavi, ljepote, obilja i podrške. Zahvalnost nije samo potvrdno izdražavanje nekog privremenog dobitka, već je to neprekidni stav prema Bogu, svijetu koji nas okružuje i prema samom sebi koji u potpunosti isključuje osjećaj gubitka, žaljenja, tuge i besmislenosti. Zahvalnost je stanje svijesti koje se može naučiti i prakticirati. Ne zahtijeva puno vremena a rezultati takve promjene božanske su prirode! 
Za ovakva se predavanja u Divya-yoga centru ulaz naplaćuje, za članove yoga centra 30 kn a za sve ostale 50 kn.


15.12. u 19:00
Predavanje "TEMELJNI PRINCIPI SLOBODNE VOLJE" Kristijana Kolege
Čak i u vedskoj mudrosti tema slobodne volje zadaje glavobolju učiteljima i učenicima. S jedne strane imamo deterministički univerzum, potpuno pod kontrolom strogih zakona prirode, a s druge strane imamo živa bića, koja su također dio determinističkog univerzuma, ali pokazuju simptome koji sugeriraju odupiranje zakonima i stvaranju novih, svojih zakona. Neki tvrde da je slobodna volja dio predodređenih zakona prirode i zapravo nije slobodna, već određena, odnosno ograničena, dok drugi tvrde da je naša volja potpuno slobodna i da zbog toga imamo potpunu odgovornost. Pripremite pitanja, ova se tema može diskutirati stoljećima, iako na sreću, Vede nude jednostavnu filozofiju koja nam olakšava razumijevanje slobodne volje koja nam je svima toliko draga i bitna! Za ovakva se predavanja u Divya-yoga centru ulaz naplaćuje, za članove yoga centra 30 kn a za sve ostale 50 kn.

22.12. u 19:00
Predavanje "ZAKON PRIVLAČENJA" (Da li i kako funkcionira?) 
Zakon privlačenja koji je razveselio, zbunio i razočarao milione ljudi objašnjen je u vedskoj literaturi u najsitnije detalje. Zakon privlačenja jedan je od intimnih odnosa sa našim duhovnim Izvorom, ili Nad-Dušom pomoću kojeg razvijamo ispravnu svjesnost o tome kako koristiti ovaj svijet u kojem se trenutno nalazimo a da u isto vrijeme napredujemo na duhovnom putu. U protivnom, neispravno korištenje zakona privlačenja donosi gubitak i patnju. Zakon privlačenja funkcionira u svakom momentu i za svaku osobu, oduvijek i zauvijek. Nije moguće zaustaviti ili promijeniti taj zakon. Mi uvijek sudjelujemo u stvaranju kvalitete našeg postojanja, ali kad postanemo pravilno svjesni tog sudjelovanja, onda smo sposobni svjesno stvarati i mijenjati naše živote. Za ovakva se predavanja u Divya-yoga centru ulaz naplaćuje, za članove yoga centra 30 kn a za sve ostale 50 knVidimo se, Kristijan Kolega

___________________________________________________________________________________________________

3. i 17.11.2013. u 19h
Polubogovi i demoni u vedskoj tradiciji

Tko su Brahma, Shiva, Ganesha, Hanuman, Saraswati, Vayu, Karuna, Agni, Chandra, Surya, Indra itd… otkrijte kroz priče na Večerima vedske mudrosti u Divya-yoga centru, 3. i 17.11.2013. u 19h 

Prema vedskoj mudrosti, sav materijalni svijet obiluje životom. Opisano je kako je svaka planeta i zvijezda, svako sunce ili mjesec, nastanjen životom u različitim oblicima i dimenzijama. Neki od tih životnih oblika nalik su ljudskim tijelima (ljudoliki životni oblici) i dijele se na polubogove i demone. Dijeli ih različita priroda karaktera i percepcije svijeta. Međutim, polubogova i demona ima malo. Ostatak ljudolike populacije spada među nevina bića koja su sklona utjecaju pobožne ili demonske prirode. Predavanje je podijeljeno u dva dijela, na prvom će biti govora o polubogovima i božanskoj prirodi, a na drugom predavanju o demonima i demonskoj prirodi. 

Za ovakva predavanja u Divya-yoga centru ulaz se naplaćuje, za članove yoga centra 30 kn a za sve ostale 50 knVidimo se!


___________________________________________________________________________________________________
Ciklus predavanja na temu 

"Gune - Tri vezujuće sile materijalnog svijeta"
6, 13 i 20.10.2013. u Kralja Držislava 14/II

Vedsko je znanje o zakonima materijalne prirode praktički neiscrpno. Pojedini dijelovi vedske mudrosti posebno se ističu kao bitni ili esencijalni za pravilno razumijevanje svijeta koji nas okružuje. Jedno od tih esencijalnih znanja je znanje o tri gune. Daleko je lakše doći do ispravnog zaključka i reakcije ukoliko poznajemo zakone ovog svijeta. U protivnom radimo greške nesvjesni uzroka.Sve akcije, rekacije i interakcije u ovom svijetu vođene su strogim principima triju vezujućih sila (guna): vrlina (sattva), strast (rajas)i neznanje (tamas). Ove sile djeluju na naše tijelo i um, na naše misli i emocije, određuju standard življenja i način percipiranja svijeta. Svaka nas od ovih vezujućih sila (guna) vezuje (navikava) na određeno ponašanje koje postaje naša druga priroda (karakterna osobina). Ukoliko smo pod utjecajem niže gune, naš će život imati posljedice kao što su bolest, patnja i neuspjeh. Ukoliko dođemo pod utjecaj višegune, rezultati će biti zdravlje, zadovoljstvo i napredak. Poznavajući principe djelovanja svake od triju guna, možemo djelovati tako da izbjegnemo negativan utjecaj i reakcije a izložimo se pozitivnom utjecaju vezujućih sila. Kroz ova tri predavanja naučiti ćemo osnovno znanje o vezujućim silama (gunama) koje će nam pomoći u svakom aspektu našeg života, od zdravlja do posla.

___________________________________________________________________________________________________
 
RAZLIKA IZMEĐU LJUBAVI I POŽUDE: Jedna od najvećih pogreški koju možemo učiniti je poistovijetiti ljubav sa požudom. Uslijed nedostatka znanja o tome što je prava ljubav a što je požuda, ljudi traže ljubav na pogrešnom mjestu. Simptomi i rezultati ljubavi i požude potpuno su različiti. Kada naučimo razlikovati ta dva pojma dobivamo mogućnost ispravnog izbora između onoga što želimo i onoga što ne želimo u životu. Vede nas kao i do sada podučavaju o toj razlici praktičnim znanjem i savjetima.

KAKO ODABRATI DUHOVNO VODSTVO:
Svaka osoba koja je ozbiljna na svom duhovnom putu prije ili kasnije shvaća da joj treba vodstvo osobe u koju ima povjerenje i koja je naprednija. U našem odabiru pravog vodstva moguće je učiniti i pogreške. Odabrati pogrešno vodstvo često donosi neželjene posljedice za naš duhovni rast. S druge strane, pravilnim odabirom duhovnog vodstva svaka osoba može jako brzo napredovati na putu prosvijetljenja. Vede nas upućuju u propisane standarde i kvalifikacije duhovnog učitelja i učenika, kako uspostaviti taj odnos i kako ga održavati.


TKO JE BOG?: Pitanje koje se postavlja od pamtivijeka i na koje su brojne religije, mudrosti i znanosti pokušali dati svoj odgovor. Vedsko znanje koje opisuje Boga, odnosno, Svevišnju Božansku Osobu (Sri Bhagavan) iznimno je obimno i detaljno. Na ovom predavanju prestaviti ćemo osnovne definicije i kvalitete Boga od kojih se dobar dio može naći i u ostalim svetim spisima svijeta. Znanje o Bogu izgrađuje naš podsvjesni stav o Bogu, kao i o čitavoj božanskoj kreaciji. Ukoliko je naše znanje nepotpuno ili neispravno, i naš odnos s kreacijom biti će takav.

 
povratak