PATANJALI

Maharishi Patanjali je veliki indijski mudrac koji je autor Yoga sutri i otac klasične joga filozofije. Rođen je u Bharatavarshii u Indiji 250. godina p.n.e. Njegov otac je Angirasa, jedan od sedmorice mudraca, a majka Gonika. Patanjali vodi porijeklo iz loze Hiranjagarbe i Kapile. Njegov guru je bila njegova majka Gonika. Često se prikazuje kao inkarnacija Anante ili Adišeše, zmije na kojoj se odmara Vishnu. Predstavlja se tijelom zmije koje je spiralno uvijeno čineći tako oslonac. Ima četiri ruke, od kojih su prednje u stavu naklona Namaskar, a druge dvije drže disk (chakru) i školjku (sankhu). Adišeša je simbol svjesnosti i ona je postala Maharishi Patanjali. On je došao da nam da znanje o jogi.
 
Priča kako se rodio Patanjali:
 

„Jednom davno ljudi su išli k liječnicima zbog ovog ili onog, i to im je tako dosadilo gutati sve te lijekove, i lišće i sve te ayurvedske preparate. Višnu je bio taj koji je donio Ayurvedu kako bi izliječio bolesti ljudi. Svi su rišiji, muniji prišli Višnu-u, određene biljke se nisu mogle dobiti u određeno vrijeme, određene stvari se nisu mogle dobiti na određenim mjestima… Što učiniti kada se ljudi razbole? Nisu to samo fizičke bolesti, ljudi oboljevaju i od mentalnih bolesti, emocionalnih bolesti. Pojavljuje se ljutnja, požuda, pohlepa, ljubomora… Kako se riješiti svih tih nečistoća iz uma? I kako ozdraviti bez ikakvih lijekova? Kako se osjećati samodovoljno, sretno? Koja je formula? Oni su željeli pitati Višnua, pa su otišli u Vaikuntam, Višnu je ležao na krevetu od zmije, otrovnica, velika Adišeša, sa 1000 glava. Kada su prišli Višnuu, Višnu je bio malo lijen, nasmijao se i rekao im: U redu draga djeco, svi vi želite nešto više, ne želite izrađivati lijekove, ne želite uzimati lijekove, želite nešto trenutačno, kako se to može dogoditi? Samo je pogledao u Adišešu, otrovnicu sa 1000 glava. Svjesnost, to simbolizira svjesnost. Samo taj smješak dok je gledao Adišešu bio je dovoljani i sve je prenio. Tada se Adišeša rodila kao Patanjali. Adišeša, simbol svjesnosti, i on je postao Maharši Patanjali." 

(Iz komentara Sri Sri Ravi Shankara)

Patanjalijevo ime znači „Onaj koji je beskonačan“. I sama riječ Patanjali je zanimljiva - pata znači pasti, ispustiti – anjali znači ruka, nuđenje, na dlanove. Prije no što možete ponuditi, ispustite. To je Patanjali. To znači ispustiti. To znači da realizacija dolazi a znanje dolazi trenutno. Patanjali je došao da nam da znanje o jogi.