DHARMA MASTER SADHANA


Dharma yoga satovi imaju praksu kroz koju se postepeno napreduje i svaka nova razina nastavak je prethodne. 

Na ovom satu učitelj miješa razine i daje polaznicima varijacije položaja (od početnika do naprednih), to je MIXED LEVEL CLASS. otvoren za sve osim za potpune početnike.

Bićete vođeni kroz duboko pročišćavajuću praksu tijekom sata i opuštanja na kraju koja uključuje yoga nidru. 

Posebna pažnja pridaje se osnovnim asanama. Na početku sata se izvodi WARM UP kroz tradicionalni Pozdrav suncu iza kojeg slijedi posebna serija asana Shiva Namaskar Vinyasa, nakon toga izvode se asane (yoga položaji). Najveća kruna satova su meditativne asane, pranayame (rad sa dahom i pranom) i yoga nidra (jogičko spavanje) koji su ugrađeni u duboke korijene Dharma Mittrina učenja. 

Raspored sati

Ponedjeljak i Srijeda
17:20-18:50
(ulaz otvoren do 17:30)
Učiteljica: Sandra

Napredni početnici, srednje napredni, napredni
Read more about Dharma Yoga: