ASHTANGA YOGA (RAJA YOGA)

PATANĐALIJEVA OSMEROUDA YOGA

Ovo je tradicija yoge koja se ubraja u četiri glavne staze (marge) yoge. Često je zamjenjuju sa popularnim stilom vježbanja Ashtanga a ove tradicije se pridržava većina tradicionalnih pa i modernijih yoga škola Hatha yoge koje se bave vježbanjem, disanjem, meditacijom i sl.

Raja yoga se bavi samoovladavanju uma i vodi prema dubokoj meditaciji i samo-spoznaji. Ovaj sistem yoge objavljuje se kroz velikog mudraca Patanjalija u njegovim tekstovima Yoga sutre, koje su jedno od najpopularnijih filozofskih i praktičnih vedskih dijela. 

Riječ "raja" na sanskritu znači “kralj”. Tako ovaj put yoge zovemo kraljevskim. U prenesenom značenju kralj je onaj koji je savladao svoj um i osjetila, dobro vodi svoj narod i brine se za njega. Ima sve odlike i vrline koje ga krase.

Riječ "ashtanga" dolazi od dvije riječi - "ashta" koja na sanskritu znači "osam" a "anga"- udovi (stepenica, stupnjevi, koraci i sl). Tako je drugi naziv za ovu tradiciju yoge osmerouda. Tih osam udova su put prema oslobođenju duše (moksha) i stapanju sa Božanskom kreacijom i izvorom (samadhi), samo-realizacija ili samo-spoznaja. Put je dug i nimalo lagan, jer nadvladati um i osjetila je najteže.

Osam udova joge su:

1. Yama: etička načela ili univerzalne moralne zapovjedi koje se odnose na upravljanje vlastitim životom i na naše djelovanje prema vani u odnosu na druge. Označavaju samokontrolu ili suzdržavanje s kojima razvijamo vrline. One su: ahimsa (nenasilje), satya (istina), asteya (ne-krađa), brahmacharya (umjerenost, nevinost, čistoća) i aparigraha (neposesivnost, neposjedovanje, nevezanost).

2. Niyama: su etička načela ili unutrašnji zakoni koji se javljaju u vlastitoj samoći i sa kojima se suočavamo, odnose se na individualnu disciplinu i put samo-pročišćavanja. One su: shaucha (čistoća), santosha (zadovoljstvo), tapas (strogost, pokora, samodisciplina), svadhyaya (učenje o jastvu) i Ishvara pranidhana (predanost božanskom).

3. Asana: znači ugodan (sukha) i stabilan (sthira) položaj tijela koji možemo zadržati dulje vrijeme i u kom smo povukli pažnju od vanjskog svijeta. Djeluju fizički i mentalno na dubinu našeg unutrašnjeg svijeta a prakticirajući ih razvijamo spretnost, ravnotežu, izdržljivost i vitalnost. Asane održavaju tijelo zdravim, smanjuju umor i umiruju živce a njihova najveća važnost je da treniraju i discipliniraju um.

4. Pranayama - rad sa dahom i pranom: znanost o disanju, dahu i kontrola vitalne energije prane. Prana označava vitalnu životnu energiju, dah, život, vitalnost, vjetar i snagu a ayama znači dužinu, ekspanziju, istezanje ili zadržavanje. Pravilnom primjenom pranayama, osoba biva oslobođena svih bolesti. Kada su prana i um ujedinjeni, javlja se neograničena sreća. U radu sa pranom najvažnija je pažnja ili fokus, pa tako gdje ide pažnja ide i prana, dah, kisik i krv.

5. Pratyahara - povlačenje: suzdržavanje i oslobađanje uma od dominacije osjetila i vanjskih utjecaja tj. prebacivanje pozornosti s grubo materijalnog-fizičkog tijela na suptilno. Yoga nidra i tehnike poput yoni mudre i ajapa-japa su najpoznatije.

6. Dharana - koncentracija: učvršćenje uma na jednu misao, osjećaj ili predmet tzv. jednousmjerenost koja je ostvarena nakon što je pažnja odvojena od tijela.

7. Dhyana - meditacija: nastavak dharane i postojani tok pažnje prema izabranom objektu koncentracije nakon što se zaboravilo na fizičko tijelo i okolinu. 

8. Samadhi: plod najzrelije meditacije i najdraži trenutak yogija u koji dospijeva na vrhuncu meditacije. To je super-svjesno stanje koje dušu ispunjava božanskom ljubavi i koje vodi do oslobođenja (mokshe) - totalne slobode.

Prvih pet udova zovemo vanjskim (bahiranga) i na njih sami možemo utjecati, dok su ostala tri unutarnja (antaranga) i oni nam dolaze kao darovi. Većina tehnika koncentracije i meditacije su zapravo vizualizacije dok prava meditacija nastupa kao dar i kao rezultat naše prakse.

Tradicionalno Ashtanga yoga slijedi stupanj po stupanj svih 8 razina, prvo se uče yame i niyame, zatim, kada smo se u njima prakticirali idu asane, pa pranayama i sve drugo. No, možete zamisliti ove udove ili razine kao grane drveta, i koju god granu da primite cijela krošnja se zatrese i sve druge će vam pomalo ući u život. 

Oni koji se više bave sa prvih 5 udova zovemo Hatha yogom koja još uključuje tehnike bandha, mudra i kriya a oni koji više prakticiraju zadnja tri uda bave se Raja yogom.