ARNEL


Prvi susret sa jogom imao je 2008.g kada i upoznaje svoje učiteljice Sandru Petru Pintarić i Petru Carmichael. U Divyi je od samih početaka gdje polazi ciklus "40 Days - Wake up". Od 2012. Arnel je certificirani učitelj joge RYT 200 Divya yoga school. Ubrzo nakon toga počinje voditi satove u studiju Art of LIvinga u Zagrebu, a 2014. g. i u Divyi gdje uz svoje učiteljice kontinuirano širi i produbljuje znanje te stječe nova iskustva na radionicama i predavanjima domaćih i stranih učitelja. Uskoro u Divyi završava i naprednu RYT 500 obuku.

Iako je od početka Arnelov primarni stil bio Vinyasa, u zadnjih nekoliko godina poseban izazov i motivaciju pronalazi u Dharma jogi, a ove ga godine put i srce vode u New York, kod jednog od najvećih učitelja današnjice Sri Dharma Mittre, na napredni Dharma Yoga 500 RYT "Life of a Yogi" Teacher Training. Na svojim satovima veliku pažnju pridaje i yoga nidri. Svestran, zaigran i znatiželjan, inspiraciju traži kroz svoje učiteljice, kolege, prijatelje i vježbače ali i kroz razne životne situacije. Osim yoge, naš Arno se bavi aromaterapijom, maser je i njegovatelj. Gdje mu je kraj?! Ni on sam ne zna. Baš kao i u jogi - „bitan je put, a ne cilj“. Zadovoljstvo čine male stvari, rad na sebi i pomoć drugima.


Text Box

Arnel vodi satove:
Ponedjeljak i srijeda 10:30-12:00 DHARMA LEVEL II.
Ponedjeljak 20:30-21:45 ABSOLUTE BEGINNERS.
Utorak i četvrtak 20:30-21:45 DHARMA LEVEL III.
Subotom 18:30-19:15 YOGA NIDRA I DUBOKA RELAKSACIJA (mjenja se sa Sandrom).