UČITELJI DIVYE

ČAKRE

R
iječ chakra na Sanskritu znači kotač ili vrtlog.
Čakra je krug energije u neprekidnom gibanju, glavni energetski centar koji prima, asimilira i oslobađa životnu energiju (Pranu) te čini glavnu poveznicu između fizičke i suptilne razine našeg tijela. Svi posjedujemo Auru tj. energiju koja okružuje naše tijelo, a ta energija centrirana je unutar tijela u sedam živčanih i energetskih centara ili čakri smještenih uzduž kralješnice.

Sistem čakri originalno dolazi iz drevnih djela Veda, Upanišada a Zapad je upoznat sa čakrama preko Sir Johna Woodroffa kroz njegovu knjigu "The Serpent Power" (Kundalini Yoga) prvi put tiskanu 1919. g.

Čakre su simbolizirane lotosovim cvjetovima jer Lotos kao simbol pokazuje čovjekov razvoj od najnižih do najviših stanja svijesti.

Osnovne čakre su raspoređene na sedam nivoa na kojima vibrira ista energija koja ima više manifestacija. Iako je riječ o istoj energiji, ona se preobražava u različite kvalitete na različitim nivoima njene manifestacije.

Čakre upijaju pranu i razlažu je na sastavne dijelove, šalju je preko nadija do neurovegetativnog sistema, žlijezda sa unutražnjim izlučivanjem i na kraju u krv.

Svaka čakra je povezana sa jednom endokrinom žlijezdom i glavnim nervnim čvorom (pleksusom) te svaka od njih ispunjava određeni zadatak u fizičkom tijelu. Sve osim prve i sedme čakre imaju prednji i stražnji aspekt. Prednji su emotivni, dok su stražnji centri volje. Naš um, emotivno, duhovno i fizičko zdravlje usko je povezano sa radom čakri i obrnuto.


Sedam glavni čakri:

Krunska – Sahasrara
Čelna – Ajna

Grlena – Visuddha

Srčana ili nevinka – Anahata

Solarni pleksus ili pupnica – Manipura

Sakralna ili spolnica – Svadhistana

Bazna ili Korjenka – Muladhara___________________________________________________________________________________________________
 
 
DIVINE BALANCE ... TAKE YOUR TIME